Rút & Unstake ALP token

Theo các bước dưới đây để rút tài sản khỏi ALP:

Unstake ALP token

Withdraw ALP token

Ustake ALP token

  • Bước 1: Đi đến trang Stake.

  • Bước 2: Đi đến tab ALP Staking.

  • Bước 3: Điền số lượng token ALP bạn muốn unstake.

  • Bước 4: Click vào Unstake ở phía dưới. Bạn sẽ nhận được cửa sổ xác nhận từ ứng dụng ví Web3 (như Metamask) và bạn cần xác nhận giao dịch.

Rút ALP token

  • Bước 1: Đi đến trang Liquidity.

  • Bước 2: Vào tab Sell.

  • Bước 3: Chọn số lượng ALP bạn muốn rút và loại token bạn muốn nhận.

  • Bước 4: Click vào "Sell ALP" ở phía dưới. Bạn sẽ nhận được cửa sổ hiện lên từ ví web3 của mình (ví dụ Metamask) để xác nhận giao dịch. Bạn có thể cần phải click vào "Approve [Loại tài sản]" nếu đây là lần đầu tiên bạn swap loại tài sản này.

  • Bước 5: Sau khi giao dịch được xác nhận, bạn sẽ nhận được loại token đã chọn vào ví của mình.

Lưu ý rằng phí phát sinh khi bạn bán token ALP sẽ dựa trên việc hoạt động đó làm dịch chuyển tỷ lệ % các tài sản trong pool theo hướng gần hơn hay xa hơn tỷ lệ mục tiêu. Bạ có thể đọc thêm tại đây.

Last updated