Swap tài sản

Để swap bất kỳ loại tài sản nào trong ALP pool, thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Đi đến trang Trade.

  • Bước 2: Đi đến tab Swap.

  • Bước 3: Lựa chọn loại tài sản bạn muốn swap và loại tài sản bạn muốn nhận được.

  • Bước 4: Chọn loại lệnh (Ví dụ Market hoặc Limit).

    • Bước 4.1: Lưu ý rằng, nếu bạn chọn lệnh Limit, bạn cần nhập mức giá để thực hiện lệnh.

  • Bước 5: Nhập số lượng tài sản bạn muốn swap hoặc số lượng tài sản bạn muốn nhận được.

  • Bước 6: Click vào "Swap" ở phí dưới. Bạn sẽ nhận được cửa sổ hiện lên từ ví web3 của mình (ví dụ Metamask) để xác nhận giao dịch. Bạn có thể cần phải click vào "Approve [Loại tài sản]" nếu đây là lần đầu tiên bạn swap loại tài sản này.

Last updated