🚀Kế hoạch triển khai

Kế hoạch ra mắt

Sản phẩm Perp sẽ được khởi chạy vào ngày 9/3/2023.

Giai đoạn Beta (Soft Launch)

Giai đoạn Beta sẽ kết thúc sau 2 tuần từ ngày 9/3 đến 22/3/2023. Do Perp là một sản phẩm rất khác so với LYF, chúng tôi tin rằng giai đoạn Beta sẽ cho người dùng cơ hội được dùng thử sản phẩm và để đội ngũ chúng tôi có thể thu nhận phản hồi và có những điều chỉnh cần thiết trước khi chạy hết công suất.

Những tính năng sau sẽ có sẵn ở giai đoạn này:

  • Đòn bẩy 50x, hỗ trợ các loại lệnh: market, limit, stop entry, stop loss và take profits.

    • *Vui lòng lưu ý rằng phí giao dịch trong giai đoạn này sẽ bằng 0, chi tiết ở phía dưới.

  • Nạp/rút tiền vào/ra ALP pool

  • Staking token ALP để nhận thưởng ALPACA

  • Swap giữa 5 loại tài sản trong ALP pool

  • Flash loan

  • Chương trình giới thiệu, bất kỳ ai cũng có thể tạo và nhập vào mã giới thiệu. Tuy nhien, lưu ý rằng phần thưởng giới thiệu chỉ được bắt đầu tính sau khi chiến dịch phí giao dịch bằng 0 kết thúc. (Chi tiết phía dưới)

Đối với nhà đầu từ vào ALPACA, không nên kỳ vọng rằng TVL sẽ cao trong giai đoạn này, đó là chủ định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bằng đầu đẩy mạnh quảng bá về sản phẩm khi kết thúc giai đoạn này, và tăng phần thưởng để thu hút nhiều TVL hơn.

Pool thanh khoản sẽ mở để người dùng nạp tiền vào 16:00 ngày 9/3/2023 theo giờ Việt Nam.

Người dùng có thể bắt đầu nạp tài sản của mình vào pool thanh khoản. Để thu hút thanh khoản ban đầu, chúng tôi sẽ tắt việc thu phí nạp tiền trong giai đoạn beta. Hãy nhớ đặt báo thức nhé.

Mở phát thưởng ALPACA vào 17:00 ngày 9/3/2023 theo giờ Việt Nam.

Việc mở phát thưởng ALPACA sẽ bắt đầu muộn hơn khoảng 1 tiếng so với thời điểm mở nạp tiền vào pool thanh khoản. Bạn có thể stake LP token của mình để nhận thưởng ALPACA trên trang Stake Page, bạn có thể claim phần thưởng của mình vào bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ đặt tốc độ phát thưởng thấp trong giai đoạn Beta và sẽ tăng lên khi bắt đầu giai đoạn khởi chạy hết công suất từ tuần thứ 3.

Chi tiết về chương trình phần thưởng

Tổng cộng 680k ALPACA (tương đương ~$210k) sẽ được phân phối cho những người cung cấp thanh khoản trong khoảng thời gian 12 tuần.

Thời điểm mở phát thưởng: 17:00 ngày 9/3/2023 giờ VN

Thời điểm kết thúc phát thưởng: 17:00 ngày 01/6/2023 giờ VN

Kế hoạch phân phát thưởng:

Thời điểm bắt đầu giao dịch: 19:00 ngày 9/3/2023 giờ VN

Người dùng có thể bắt đầu mở các vị thế long/short với mức đòn bẩy 50x đối với BTCB, ETH và BNB.

Người dùng có thể swap giữa 5 loại tài sản (BTCB, ETH, BNB, USDT, USDC) trong pool thanh khoản.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các loại lệnh market, limit, stop loss và take profit.

Phí giao dịch bằng 0

Trong 4 tuần đầu tiên kể từ khi ra mắt (9/3/2023 đến 06:59 AM ngày 5/4/2023 giờ VN), người dùng có thể mở và đóng các vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy mà không mất phí, chỉ cần vị thể được mở trong khoảng thời gian dài hơn 15 phút.

Lưu ý: Bạn sẽ phải trả phí khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, tất cả phí đủ điều kiện sẽ được trả lại cho bạn hàng tuần. Bạn có thể claim khoản hoàn phí này trực tiếp trên website.

Last updated