Tiếng Việt
Search
K
💹

Cách tham gia

Theo AIP-25, AUSD đã được cho dừng hoạt động. Tất cả các vị thế AUSD còn lại đã bị đóng bắt buộc vào ngày 17/10/2023. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết về kế hoạch dự AUSD và AF1.0 Batch#1.
Trang này chỉ còn giá trị tham khảo.

Bạn có thể tham gia vào AUSD như thế nào?

Người dùng có thể tham gia vào hệ sinh thái AUSD của Alpaca Finance theo 4 cách:
🖨 Người nắm giữ vị thế: Là người cho vay trên Alpaca Finance, bạn có thể vào trang AUSD để thế chấp ibToekn của mình và vay AUSD (mở một vị thế AUSD). Số AUSD mới này có thể gia tăng lợi suất tiềm năng và các lựa chọn triển khai vốn của bạn.
💰 Người nắm giữ AUSD: Có nhiều cơ hội để người nắm giữ AUSD có thể tìm kiếm lợi nhuận. Ở thời điểm khởi chạy bạn đầu, người nắm giữ AUSD có thể dùng AUSD để cung cấp thanh khoản vào pool AUSD-BUSD để nhận lợi suất từ phí giao dịch. Khi chúng tôi phát triển thêm các ứng dụng mới cho AUSD, người dùng có thể triển khai stablecoin của mình ở nhiều nơi hơn trong Alpaca Finance cũng như ở các giao thức khác để tìm kiếm lợi nhuận.
💱 Giao dịch chênh lệch giá: Những người này sẽ giúp giá của AUSD được duy trì ở mức 1 USD bằng cách mua và bán AUSD khi giá của nó lệch khỏi giá trị chốt để kiếm lợi nhuận đều đặn từ sự chênh lệch giá.
🚨
Người thanh lý: Theo dõi các vị thế AUSD, trong trường hợp Mức đệm an toàn về 0 (khi giá trị tài sản thanh lý giảm so với khoản nợ, làm phát sinh rủi ro nợ xấu), người thanh lý có thể tiến hành thanh lý vị thế (chỉ có Bot làm). AUSD sử dụng mô hình thanh lý “nhẹ nhàng”. Mô hình này hạn chế mức độ thanh lý tối đa theo hệ số đóng (Close Factor), hiện tại đang đặt ở mức 25% so với giá trị nợ của vị thế. Điều này sẽ giảm các chi phí liên quan và rủi ro thanh lý cho người vay AUSD trong khi vẫn chống được rủi ro nợ xấu.
Sơ đồ dưới đây biểu cách mà các thành phần tham gia vào hệ sinh thái AUSD có thể làm việc với nhau: