Đóng/ đóng một phần vị thế AUSD

Theo AIP-25, AUSD đã được cho dừng hoạt động. Tất cả các vị thế AUSD còn lại đã bị đóng bắt buộc vào ngày 17/10/2023. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết về kế hoạch dự AUSD và AF1.0 Batch#1.

Trang này chỉ còn giá trị tham khảo.

Để đóng hoặc đóng một phần vị thế AUSD, theo các hướng dẫn dưới đây:

 • Đi tới trang Portfolio và click vào AUSD ở phía trên menu;

 • Kết nối ví Web3 và lựa chọn đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom);

 • Click "Close Position" ở vị thế bạn muốn đóng;

Đóng một phần:

 • Chọn Partially Close Your Position iđể đóng một phần

 • Điền số lượng AUSD bạn muốn trả

  • Nếu bạn muốn rút tài sản thế chấp, chọn ô Withdraw Collateral và điền số lượng tài sản thế chấp bạn muốn rút;

 • Để tến hành giao dịch, click vào nút "Repay" còn nếu muốn trả nợ và rút tài sản thế chấp, chọn "Repay & Withdraw" ;

 • Đợi giao dịch thành công và nếu bạn chọn rút tài sản thế chấp, bạn sẽ thấy inToken trong ví của mình.

Đóng toàn bộ vị thế:

 • Chọn Close Your Entire Position để đóng toàn bộ vị thế;

 • Đảm bảo rằng bạn có đủ lượng AUSD cần thiết để trả nợ;

 • Nếu là lần đầu tiên bạn đóng một vị thế, click vào "Approve AUSD" và xác thực giao dịch;

 • Click "Repay & Withdraw" và chấp nhận để đóng vị thế.

 • Đợi giao dịch thành công và nếu bạn chọn rút tài sản thế chấp, bạn sẽ thấy inToken trong ví của mình.

Last updated