Tiếng Việt
Search
K

Rút sớm (Cũ)

Chức năng rút sớm cho phép người dùng rút số ALPACA đã được khóa trong Kho bạc quản trị với một khoản phạt.
  • Khoản phạt cho việc rút sớm sẽ là 0.75% số lượng rút trên mỗi tuần khóa còn lại. (Để có thể rút sớm, lượng ALPACA của bạn phải có đủ để ít nhất là nộp tiền phạt để tránh việc lợi dụng kẽ hở để khóa thập dài nhằm thu được APR cao, sau đó rút sớm.)
Ví dụ:
Alice muốn rút sớm 100 ALPACA đang khóa trong Kho bạc quản trị, nhưng vị thế khóa của cô ấy đang còn 65 ngày nữa mới hết hạn khóa. Alice sẽ phải trả:
Tỷ lệ % phạt = 0.75% * số làm tròn (65/7) = 7.5%
Cô ấy sẽ nhận lại: 100 ALPACA * (100% — 7.5%) = 92.5 ALPACA
Theo như AIP-3, số token thu được từ việc phạt sẽ được sử dụng như sau:
  • 50% được dùng để đốt hàng tuần
  • 50% sẽ được phân phối lại dưới dạng phần thưởng cho những người khóa ALPACA trong Kho bạc quản trị.
Một người dùng rút sớm thì vẫn đủ điều kiện để nhận phần thưởng của kỳ trả thưởng cuối cùng của họ.
Mặc dù, chúng tôi hi vọng rằng sẽ không có ai sử dụng tính năng này, sẽ luôn tốt hơn khi có thêm các lựa chọn.
Bạn có thể xem hướng dẫn từng bước tại đây.