🧮Tính toán APY

Trong các vị thế canh tác lợi suất dùng đòn bẩy, lợi suất của bạn gồm 3 phần và một phần của lãi suất vay.

%APR Tổng = Phần thưởng canh tác lợi suất + Phí giao dịch + Phần thưởng ALPACA - Lãi suất vay

  • Phần thưởng canh tác lợi suất chính là phần thưởng của các DEX (ví dụ CAKE, MDX, BSW...), phần thưởng này sẽ được Alpaca bán đi và tự động cộng dồn vào LP của người dùng. Vì vậy, phần lợi suất này chính là các token LP được cộng thêm dần theo thời gian, có nghĩa là số lượng token LP trong vị thế của bạn sẽ tăng dần. Bạn có thể biết được số lượng token LP của mình bằng cách di chuột vào Giá trị vị thế của mình.

  • Phần thưởng phí giao dịch được tích lũy trong chính các token LP của bạn. Bạn nhận được phần lợi suất này thông qua giá trị tăng dần của LP token, tức là các token LP của bạn sẽ có giá trị tăng dần theo thời gian (tương tự như cách ibToken hoạt động).

  • Phần thưởng ALPACA được tích lũy dựa trên độ lớn của khoản nợ trong vị thế của bạn. Bạn sẽ nhận được phần lợi suất này bằng cách claim thủ công bằng nút ở phía trên bên phải trang Vị thế của bạn - Your Positions.

  • Lãi suất vay là phần mà lợi suất từ 3 phần trên sẽ được dùng để trả cho chi phí khoản vay mà người dùng đã vay để sử dụng đòn bẩy. Lãi suất vay sẽ làm giảm giá trị vốn của bạn. Nó sẽ được tích lũy theo thời gian và được trả khi bạn đóng vị thế.

Lưu ý rằng các con số % APR được tính dựa trên giá trị vốn của bạn, không phải tính theo tổng giá trị vị thế của bạn.

APR so với APY

APY là khoản lợi suất bạn có thể thu được cuối năm nếu bạn đem tất cả lợi suất của mình cộng dồn vào phần vốn để tạo lãi suất kép - lãi mẹ đẻ lãi con. Đây là một cách mang lại sức mạnh lớn cho đồng vốn của bạn, có thể nhanh chóng tăng trưởng theo cấp số nhân theo thời gian.

Mặt khác, APR, là con số lãi suất biểu thị trực tiếp số lợi nhuận bạn kiếm được cuối năm dựa trên số vốn gốc ban đầu của bạn.

Bây giờ, đây là chia khóa, khi bạn mở một vị thế hoặc nạp tiền vào, APR = APY. Tại sao vậy? Bởi vị bạn chưa có đồng lợi suất nào để mà đập vào gốc cả. Tuy nhiên theo thời gian, khi bạn đã thu được lợi suất, APY bắt đầu vượt lên trên APR do bạn tái đầu tư phần lợi suất của mình để thu được lãi kép. Do đó, tóm lại là, để thu được lợi nhuận theo con số APY, bạn cần phải để thời gian làm việc.

Để hiểu hơn, bạn có thể chuyển đổi giữa APR và APY tại đây: https://www.aprtoapy.com/

Last updated