Tiếng Việt
Search
K
📀

ALPACA Token

Alpaca Finance là một dự án ra mắt công bằng với việc không bán trước, không cần nhà đầu tư và không khai thác trước. Tương tự như nhiều dự án khởi chạy công bằng khác, chúng tôi sẽ thưởng cho những người tham gia khác nhau giúp khởi động hệ sinh thái của mình. Đây sẽ là cách duy nhất để kiếm được token ALPACA.

​❓ Token ALPACA được dùng làm gì?

Nắm bắt lợi ích kinh tế của nền tảng

(Chia sẻ phí hiệu suất, mua lại và đốt)
Chúng tôi sẽ để cộng đồng quyết định cách khuyến khích kinh tế bằng token ALPACA ; Ví dụ: tương tự như Sushiswap trong đó x% phí được tạo ra sẽ dùng để thực hiện mua lại và đốt token. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, đã có một số cơ chế để chia sẻ phí hiệu suất và làm cho ALPACA trở thành token giảm phát.
 • 10% trong số 19% phí hoạt động thu từ các vị thế khai thác bằng tài sản đơn trên các vault CAKE được phân phối dưới dạng APR của giao thức cho những người gửi tiền cho vay trên ALPACA.
 • 4% trong số 5% của mọi khoản tiền thưởng thanh lý mà bất kỳ bot thanh lý nào nhận được dưới dạng phí, sẽ chuyển sang mua lại và đốt token ALPACA.
 • 6% trong số 19% lãi suất cho vay mà người cho vay kiếm được từ AF1.0 sẽ được dùng để mua lại ALPACA và phân bổ cho người dùng stake trong Kho bạc Quản trị.
 • 4% trong số 19% lãi suất cho vay mà người cho vay kiếm được từ AF1.0 sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt hàng tuần.
 • Doanh thu từ các sự liện ngẫu nhiên sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt, như 20% doanh thu từ các đợt bán Alpies khoảng 1,25 triệu USD.
 • 2.5% trong tổng 5% phí bản quyền trong việc bán Alpie trên thị trường thứ cấp sẽ được sử dụng để mua lại ALPACA và đốt.
 • 1% trong tổng số 2% phí ổn định từ các vị thế AUSD.
 • 5% trong 9% phần thưởng từ hoạt động farming (Farming Performance Fee) sẽ được dùng để mua lại ALPACA và phân phối như một khoản chia sẻ doanh thu cho những người stake ALPACA trong Kho bạc quản trị (dưới dạng Protoco APR).
 • 1% trong 2% phí quản lý của Kho bạc tự động sẽ được sử dụng để mua lại token ALPACA và đốt.
 • 0.1% trong 0.2% phí rút tiền ra khỏi Kho bạc tự động sẽ được sử dụng để mua lại token ALPACA và đốt.
 • 10% trong 30% Phí thu được từ Perpetual Futures Exchange sẽ được dùng để mua lại ALPACA và phân bổ cho những người khoá ALPACA trong Kho bạc Quản trị.
 • 6% trong 30% Phí thu được từ Perpetual Futures Exchange sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt hàng tuần.
 • 6% trong số 19% phí hiệu suất hoạt động của lending trên AF2.0 được dùng để mua lại ALPACA và phân bổ cho người dùng stake ALPACA trong Kho bạc Quản trị.
 • 4% trong số 19% phí hiệu suất hoạt động của lending trên AF2.0 được dùng để mua lại ALPACA và đốt hàng tuần.
Thông qua việc thêm các cơ chế như thế này, hầu hết phần thưởng từ nền tảng ALPACA sẽ sớm được chia sẻ trực tiếp hoặc gián tiếp với chủ sở hữu token ALPACA. Bạn có thể kiểm tra việc phân bổ doanh thu của Alpaca Finance tại đây.

Tại sao chúng tôi lại chọn đốt token trong một số trường hợp thay vì phân phối phí trực tiếp?

Bởi vì đốt cũng là một phương pháp phân phối phí, chỉ có điều nó hiệu quả hơn trong việc tăng giá token. Đốt trực tiếp làm giảm nguồn cung có sẵn, làm tăng giá trị của các token còn lại. Thay vì đưa ra thu nhập từ giao thức như lợi tức mà người dùng có thể và thường làm, bán phá giá trên thị trường, thông qua đốt, những khoản thu nhập này được chuyển thẳng vào giá của token, điều này không khuyến khích bán vì người dùng sẽ phải bán một phần tiền gốc của họ. Đây là một cách hiệu quả hơn để vừa thưởng cho và tạo thêm những người nắm giữ lâu dài.

Tăng giá và giảm phát

Token ALPACA là token giảm phát dài hạn. Lượng phát hành có hạn và liên tục giảm, trong khi lượng token bị đốt là vĩnh viễn và tiếp tục tăng lên từng ngày, và chúng tôi đã đốt khá nhiều token. Một phần đáng kể các khoản phí giao thức cũng được dùng cho việc đốt token: 80% của tất cả các khoản phí thanh lý và 10% của tất cả các khoản lãi cho vay trên giao thức mà người cho vay kiếm được. Vì vậy, khi Alpaca Finance tiếp tục phát triển, nhiều ALPACA sẽ bị đốt, dẫn đến giá trị của mỗi token ALPACA còn lại tăng liên tục và vĩnh viễn.

Quản trị

Chức năng quản trị đã chính thức đi vào hoạt động. Người dùng có thể khóa ALPACA của mình vào Kho bạc Quản trị (Gevernance Vault) để được nhận phần chia sẻ từ doanh thu của giao thức và có thể tham gia thảo luận cũng như bỏ phiếu.
Bạn có thể tìm hiểm thêm về Quản trị tại đây.

Các cơ hội kiếm lợi tức độc quyền

Thông qua quan hệ đối tác, chúng tôi thường xuyên cung cấp phần thưởng bằng token từ chương trình Grazing Range chỉ dành cho những người nắm giữ ALPACA và khóa chúng trong vault quản trị.

Quyền truy cập NFT độc quyền

Chúng tôi đang có kế hoạch tích hợp NFT với tiện ích thực tế vào nền tảng. Người dùng sẽ phải giữ ALPACA để được hưởng lợi từ tiện ích này, cũng như để có quyền tiếp cận các NFT này ngay từ đầu, cùng với các mặt hàng độc quyền khác như các loại hàng hóa từ Alpaca ngoài đời thực.

ALPAnomics

​🎁Phân phối Token công bằng

87% tổng nguồn cung của chúng tôi sẽ được phân phối cho người dùng giao thức - một đợt ra mắt công bằng thực sự, với ít hơn 9% token được trao cho nhóm trong khoảng thời gian hai năm. Trong hai năm này, ALPACA sẽ được phát hành với lịch trình phát hành giảm dần. Tổng cộng sẽ có 188 triệu token ALPACA. Để khuyến khích những người đăng ký sớm, sẽ có một khoảng thời gian thưởng phần thưởng trong hai tuần đầu tiên.
Dưới đây là lịch trình thưởng block dự kiến của chúng tôi. Dựa vào đó, có thể vẽ sơ đồ nguồn cung lưu hành của ALPACA. Xin lưu ý rằng mặc dù nó cũng diễn ra hàng tháng giống như lịch trình Stronk, nhưng lịch trình dưới đây sẽ chuyển giao tháng vào ngày đầu tháng, trong khi lịch trình Stronk làm như vậy vào giữa tháng.
Xin lưu ý rằng tỷ lệ lạm phát giảm đáng kể sau những khoảng thời gian đầu tiên. Trên thực tế, tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống dưới 5% sau tháng 7/2021.

​💧 Quỹ phát triển

8.7% tổng token được phân phối sẽ được dùng vào việc tài trợ cho sự phát triển và mở rộng đội ngũ, đồng thời sẽ phải tuân theo quy định mở khóa dần trong hai năm.

​🏰 Quỹ dự phòng

Có một khoản phân bổ 8 triệu token được dành riêng cho các chi phí chiến lược trong tương lai. Chúng bao gồm phí niêm yết, kiểm tra mã, các dịch vụ của bên thứ ba, tạo thanh khoản cho quan hệ đối tác, v.v. 250,000 trong số các token này đã được sử dụng để tạo ra pool ALPACA-wBNB trên PancakeSwap. Để tránh pha loãng đối với những người nắm giữ token, chúng tôi cũng đã triển khai một hạn chế. Không thể rút quá 200,000 token (~ 2.5% trong số 8 triệu) mỗi tháng, với ngoại lệ duy nhất là nếu có sự chấp thuận trước từ một cuộc bỏ phiếu của cộng đồng. (Số token chưa được sử dụng sẽ được chuyển sang các tháng sau).
ALPACA token address (BNB Chain): 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f
ALPACA token address (Fantom): 0xad996a45fd2373ed0b10efa4a8ecb9de445a4302
Do Multichain đã dừng hoạt động, việc chuyển đổi ALPACA giữa BNB Chain và Fantom không còn thực hiện được nữa. Do đó, chúng tôi đã phải dừng hỗ trợ ALPACA trên Fantom. Bạn vẫn có thể swap ALPACA trên Fantom sang token khác, sau đó chuyển đổi sang BNB Chain.
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn ALPACA trong Kho bạc quản trị trên Fantom, theo hướng dẫn ở đây để lấy lại token của mình trên BNB Chain.