Tiếng Việt
Search…
⌃K
💰

ibTokens

Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.

ibToken là gì?

 • Khi người dùng cung cấp tài sản của họ vào các pool cho vay của Alpaca Finance, các ibToken (Token sinh lãi - interest-bearing Token) được sử dụng để theo dõi số tiền họ đã gửi cũng như bất kỳ khoản lãi nào kiếm được.
 • Mỗi khi người dùng cung cấp tiền vào pool cho vay, họ sẽ được cấp một số dư tương ứng ibToken. Số dư này của ibToken tỷ lệ thuận với số tiền mà họ có trong pool cho vay, tính lãi mỗi block.
 • Mỗi pool cho vay có ibToken riêng, ví dụ: nếu người dùng cho giao thức mượn BNB, họ sẽ nhận được số dư ibBNB tương ứng.

ibToken kiếm lãi suất như thế nào?

 • Mỗi kho tiền gửi đều kiếm được lãi. Tuy nhiên, tiền lãi không được phân phối. Thay vào đó, chỉ cần nắm giữ ibToken, bạn sẽ kiếm được tiền lãi.
 • ibToken tích lũy lãi suất thông qua tỷ giá giao dịch của chúng. Theo thời gian, giá trị của mỗi ibToken tăng lên, có thể chuyển đổi thành một lượng lớn hơn tài sản cơ bản của nó với mọi block, ngay cả khi số lượng ibToken trong ví của bạn không đổi.
 • Mỗi pool ký gửi có cách sử dụng riêng, điều này cũng sẽ phản ánh thông qua giá trị của ibToken tương ứng theo thời gian.
 • Người dùng giữ ibToken càng lâu thì giá trị của những token đó càng cao. Đây là sự tích lũy lãi suất.
 • Bạn không cần stake ibToken để được hưởng mức tăng giá này.

Tôi có cần tính tỷ giá giao dịch ibTokens không?

Không, bạn có thể xem tỷ giá ở trên trang Lend phía dưới mỗi pool lending.
Khi Alpaca Finance ra mắt, tỷ giá giao dịch của ibToken (tức là một ibBNB trị giá bao nhiêu BNB) bắt đầu ở mức 1:1. Kể từ khi ra mắt chức năng khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy, nó đã tiếp tục tăng với tốc độ bằng lãi suất thị trường kép. Điều này đại diện cho việc tích lũy phí cho vay đối với token của người cho vay.
Ví dụ: nếu APY cho vay trong một năm trung bình là 50%, giá trị của ibToken vào cuối năm sẽ là ~ 1,5.
Mỗi người dùng có cùng một tỷ giá giao dịch ibToken; không có gì đặc biệt dành riêng cho ví của bạn mà bạn phải lo lắng.

Ví dụ

Giả sử bạn gửi 1,000 BNB vào kho tiền của chúng tôi khi mỗi ibBNB trị giá 1.05 BNB, bạn sẽ nhận được 952.38 ibBNB (1,000 / 1.05)
Một vài tháng sau, bạn quyết định đã đến lúc rút ibBNB của mình khỏi kho tiền, khi tỷ giá giao dịch là 1.10. Điều sau sẽ xảy ra:
 • 952.38 ibBNB của bạn hiện bằng 1,047.618 BNB (952.38 * 1.10)
 • Bạn có thể rút 1,047.618 BNB, nghĩa là chuyển đổi tất cả 952.38 ibBNB
 • Hoặc, bạn có thể rút một phần, chẳng hạn như 1,000 BNB ban đầu của bạn, đổi hết 909.09 ibBNB (và giữ 43.29 ibBNB trong ví)
Khái niệm ibToken của chúng tôi tương tự như cToken của Compound. Để biết thêm thông tin về cToken, vui lòng truy cập: https://compound.finance/docs/ctokens