⚠️ Các thông báo lỗi thường gặp

Dưới đây là một số thông báo lỗi phổ biến mà bạn có thể thấy trên block explorer cho các giao dịch không thành công của mình và cách khắc phục chúng

Báo lỗi

Giải thích nguyên nhân

Giải pháp

ERC20: transfer amount exceeds allowance

Trước đây, bạn đã đặt giới hạn về số lượng token của mình mà hợp đồng thông minh của Alpaca có thể di chuyển, thấp hơn số tiền mà bạn hiện đang cố gắng thực hiện.

 • Đặt lại hạn mức: https://app.unrekt.net/

 • Bạn cũng nên hủy bỏ cấp phép sử dụng đối với các hợp đồng mà mình không còn dự định sử dụng nữa để đảm bảo bảo mật.

Vault::work:: bad work factor

Tỷ lệ nợ cao hơn tỷ lệ đòn bẩy cho phép. Điều này thường xảy ra khi bạn cố gắng thêm tài sản thế chấp vào vị thế đang hoạt động của mình nhưng số tiền không đủ để mang lại giá trị vị thế dưới mức đòn bẩy cho phép. Giải thích thêm ở đây.​

Một tình huống khác sẽ là nếu người dùng cố gắng mở một vị thế lớn liên quan đến tính thanh khoản của pool làm cho vị thế của anh ta ngay lập tức xuống dưới hệ số work factor cho phép (thông qua tác động giá gây ra từ việc mở một vị thế.) Nếu bạn không phải là một whale, đừng lo lắng về điều này. :)

 • Tăng lượng tài sản thế chấp bạn muốn thêm.

 • Giảm kích thước vị thế của bạn.

Vault::work:: insufficient funds in the vault

Không đủ thanh khoản trong kho tiền gửi cho quy mô khoản vay mà bạn yêu cầu

 • Giảm kích thước vị thế của bạn

 • Đợi cho mức sử dụng của pool giảm xuống

Vault::work:: too small debt size

Số nợ bạn đang yêu cầu quá nhỏ. Vui lòng tham khảo bảng này để biết quy mô nợ tối thiểu được phép cho mỗi tài sản.

 • Tăng lượng tài sản muốn thêm

 • Tăng mức đòn bẩy

Insufficient LP tokens received

Giao dịch của bạn đã được hoàn trả do có sự biến động giá lớn, bất lợi ngoài cài đặt trượt giá của bạn trước khi giao dịch được xác nhận

 • Tăng mức trượt giá nhưng hãy đảm bảo nó không quá cao

 • Làm mới trang và thử lại

Insufficient farming tokens received

Giao dịch của bạn đã được hoàn trả do có sự biến động giá lớn, bất lợi ngoài cài đặt trượt giá của bạn trước khi giao dịch được xác nhận

 • Tăng mức trượt giá nhưng hãy đảm bảo nó không quá cao

 • Làm mới trang và thử lại

Insufficient baseToken received

Giao dịch của bạn đã được hoàn trả do có sự biến động giá lớn, bất lợi ngoài cài đặt trượt giá của bạn trước khi giao dịch được xác nhận

 • Tăng mức trượt giá nhưng hãy đảm bảo nó không quá cao

 • Làm mới trang và thử lại

WorkerConfig::isStable:: price too high

Giá tài sản trên PCS cao hơn 10% + so với giá từ Oracle giá bên ngoài của chúng tôi. Đọc thêm về cách điều này bảo vệ bạn khỏi giá xấu tại đây​

 • Chờ một chút cho đến khi giá PCS và giá của Oracle trở về khoảng chấp nhận được (cập nhật sau mỗi 15 phút)

WorkerConfig::isStable:: price too low

Giá tài sản trên PCS cao hơn 10% + so với giá từ Oracle giá bên ngoài của chúng tôi. Đọc thêm về cách điều này bảo vệ bạn khỏi giá xấu tại đây​

 • Chờ một chút cho đến khi giá PCS và giá của Oracle trở về khoảng chấp nhận được (cập nhật sau mỗi 15 phút)

BigNumber

Một trong những thông số mà giao dịch của bạn cố gắng để vượt qua lớn hơn có số được chấp nhận trong hợp đồng thông minh. Khi lỗi này xảy ra, thông thường là bởi vị bạn vô tình xác nhận nhiều giao dịch cho một hành động, như rút tiền hoặc gửi tiền. Do tài sản đã được chuyển đi ở giao dịch thứ nhất nên giao dịch thứ hai không còn đủ tài sản nữa.

Một lý do khác là độ trượt giá cho một vị thế farming đòn bẩy là quá cao.

 • Nếu vấn đề này là do việc lặp giao dịch, kiểm tra lại xem giao dịch của bạn đã thành cong chưa, nếu rồi thì bạn có thể bỏ qua lỗi và tiếp tục với những hoạt động khác.

 • Nếu là do trượt giá. Nếu bạn đang mở hoặc đóng vị thế, bạn có thể tránh bị trượt giá bằng cách đóng/mở vị thể sử dụng cách này: https://docs.alpacafinance.org/v/tieng-viet/alpaca-academy/lesson-4-open-close-positions-with-0-swap-fees Hoặc bạn có thể tăng mức trượt giá chấp nhận của mình lên ở biểu tương bánh xe phía góc phải bên trên của ứng dụng.

 • Nếu là vì lý do khác, tải lại trang và thử lại.

Not EOA

Vì lý do bảo mật, chúng tôi chỉ cho phép những tài khoản non-EOA (Externally Owned Account) đã được duyệt theo một danh sách có thể tương tác với các hợp đồng LYF và AV của Alpaca Finance.

Nếu bạn đang cố gắng mở một vị thế farming với một ví đa chữ ký, vui lòng gửi địa chỉ ví của bạn về request@alpacafinance.org để được phê duyệt và cho vào danh sách.

Last updated