AIP-4.1: Xử lý khoản nợ xấu đối với các vị thế trên WaultSwap

Cơ sở:

Với việc WaultSwap đã chuyển đổi và thay đổi tokenomics vào Quý 3/2021, chúng tôi đã dừng việc tích hợp việc Khai thác lợi suất sử dụng đòn bẩy (LFY) và không cho phép mở thêm vị thế mới. Mặc dù chúng tôi đã cảnh báo và khuyến nghị người dùng đóng vị thế của mình, nhưng hiện tại vẫn còn hơn 100 vị thế LYF trên WaultSwap.

Do thanh khoản của những pool này giảm, giá trị nợ thì tiếp tục tăng do lãi suất vay, trong khi các vị thế này không còn kiếm được lợi suất nữa, những vị thế này đang tạo ra rủi ro nợ xấu.

Một vài ngày trước, sự kiện nợ xấu đã xảy ra với khoảng $12k USDT. Điều này xảy ra do các vị thế LFY chiếm một độ lớn tương đối so với thanh khoản gốc trong pool. Khi việc thanh lý diễn ra, một phần LP phải được swap trở lại tài sản vay (trong trường hợp này là swap từ TUSD -> USDT), nhưng do thanh khoản trong pool không đủ, việc swap tạo ra mức trượt giá lớn dẫn đến số lượng USDT nhận được bị giảm đi và dẫn đến nợ xấu.

Bạn có thể đọc nội dung thảo luận tại đây: https://forum.alpacafinance.org/t/aip-4-handling-of-a-recent-bad-debt-on-waultswap-s-position-and-solution-to-eliminate-this-risk-in-the-future/264

Phương án đề xuất:

Chúng tôi đề xuất 2 cuộc biểu quyết độc lập để xử lý vấn đề này:

Cuộc bỏ phiếu thứ nhất: (AIP-4.1)

Lựa chọn Có hoặc Không kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm Alpaca, chi tiết về kế hoạch bảo hiểm này tại đây.

  • Nếu kích hoạt, 50% doanh thu của giao thức sẽ được dùng để trang trải khoản $12k nợ xấu (sẽ được nạp lại vào pool USDT).

  • Người dùng stake ALPACA trong Kho bạc quản trị sẽ nhận được phần thưởng ALPACA được in mới, phần thưởng Grazing Range và 50% doanh thu của giao thức.

  • Một khi nợ xấu được trang trải, 100% doanh thu của giao thức sẽ được phân phối trở lại cho người dùng stake ALPACA trong Kho bạc quản trị.

  • Dựa trên lượng doanh thu hiện tại, có thể mất khoảng 2 tuần để trang trải hết số nợ xấu này.

Kết quả:

  • Cộng đồng bỏ phiếu lựa chọn Kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm.

  • Toàn bộ nợ xấu đã được trả đủ vào lending pool, số tiền 12,088.27 USDT.

  • Bạn có thể kiểm tra giao dịch trả lại nợ xấu ở đây.

Tham khảo:

Last updated