Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
Cho vay và Stake
Tại đây, chúng tôi cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cho vay tài sản của bạn để kiếm được lợi tức tối đa.

Cho vay tài sản và nhận ibTokens

 • Đến trang Lend.
 • Kết nối ví của bạn (ví dụ: MetaMask). Kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom). Ấn vào đây nếu bạn cần hướng dẫn cài đặt.
 • Ấn Deposit trên pool mong muốn
 • Nhập số tiền bạn muốn gửi và nhấp vào Confirm
 • Sau khi nhấp vào Confirm, bạn sẽ nhận được một thông báo bật lên trong MetaMask của mình để chấp nhận giao dịch. Nhấn Confirm và đợi giao dịch được xử lý. Bạn có thể phải làm điều này hai lần để xác nhận phê duyệt nếu đây là lần đầu tiên bạn gửi tài sản này.
 • Khi giao dịch đã hoàn tất, bạn sẽ tự động nhận được ibBNB trong ví của mình nếu bạn gửi BNB hoặc ibBUSD nếu bạn gửi BUSD.

Staking ibTokens

 • Đến trang Stake
 • Nhấp vào pool bạn muốn stake
 • Nhập số lượng token bạn muốn đặt và nhấp vào Stake
 • Sau khi nhấp vào Stake, bạn sẽ nhận được thông báo bật lên trong MetaMask của mình để chấp nhận giao dịch. Nhấp vào Confirm và đợi giao dịch được xử lý. Bạn có thể phải làm điều này hai lần để xác nhận phê duyệt nếu đây là lần đầu tiên bạn gửi tài sản này.
 • Bạn hiện đang kiếm được ALPACA làm phần thưởng !
Hướng dẫn phía trên không áp dụng cho ibALPACA. Vui lòng stake ALPACA của bạn vào Governance Vault để nhận doanh thu được chia sẻ từ dự án và phần thưởng từ các đối tác trên Grazing Range.
Copy link
On this page
Cho vay tài sản và nhận ibTokens
Staking ibTokens