Tiếng Việt
Search
K
🔗

Links

Đến thăm trang web của chúng tôi: https://www.alpacafinance.org/
Tham gia Telegram: https://t.me/alpacafinance
Theo dõi trang thông báo trên Telegram: https://t.me/alpacafinanceannouncements
Alpaca Guard Watcher trên Telegram: https://t.co/jMWhqAvJwv?amp=1
Theo dõi trạng thái các AV trên Telegram: https://t.me/ALPACA_SHAV
Theo dõi Twitter của dự án: https://twitter.com/AlpacaFinance
Twitter (Japanese - 日本): https://twitter.com/AlpacaFinanceJP
Theo dõi Medium của dự án: https://medium.com/alpaca-finance
Tham gia Reddit của chúng tôi: https://www.reddit.com/r/AlpacaFinanceOfficial
Đọc các tài liệu của chúng tôi: https://docs.alpacafinance.org/
Mở rộng kiến thức cùng Học việc Alpaca: https://docs.alpacafinance.org/alpaca-academy
Kiểm tra mã của dự án: https://github.com/alpaca-finance
Xem tất cả các địa chỉ hợp đồng thông minh của chúng tôi: https://docs.alpacafinance.org/transparency
Đọc các báo cáo kiểm định: https://docs.alpacafinance.org/transparency
Liên hệ với chúng tôi: [email protected]

Alpies

Triển lãm với xếp hạng độ hiếm: alpies.alpacafinance.org/gallery
Alternative Dauntless Rarity Ranking (use Project Score): https://fabboard.vercel.app/alpies-normalized
Alternative Dreamers Rarity Ranking (use Project Score): https://fabboard.vercel.app/alpies-eth
Marketplaces:

Telegram theo ngôn ngữ

Bồ Đào Nha - https://t.me/AlpacaFinanceBR
Thổ Nhĩ Kỳ - https://t.me/AlpacaFinanceTR