Add/Remove AUSD-3EPS LP token

Theo AIP-25, AUSD đã được cho dừng hoạt động. Tất cả các vị thế AUSD còn lại đã bị đóng bắt buộc vào ngày 17/10/2023. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết về kế hoạch dự AUSD và AF1.0 Batch#1.

Trang này chỉ còn giá trị tham khảo.

Trước khi stake AUSD-3EPS LP token của mình để nhận thưởng ALPACA, bạn phải có LP token trước. Để có được AUSD-3EPS LP token, bạn phải cung cấp thanh khoản cho pool AUSD-3EPS. Phía dưới là các hướng dẫn tương ứng.

Before you can stake your AUSD-3EPS LP tokens to earn ALPACA rewards, you must first have the LP tokens. To obtain AUSD-3EPS LP tokens, you must first provide liquidity to the AUSD-3EPS liquidity pool. Below is a comprehensive guide on how to do all that:

 • Cung cấp thanh khoản cho pool AUSD-3EPS trên Ellipsis

 • Stake AUSD-3EPS LP token

 • Rút thanh khoản từ pool Ellipsis AUSD-3EPS LP

Cung cấp thanh khoản cho pool AUSD-3EPS trên Ellipsis

Để cung cấp thanh khoản cho pool AUSD-3EPS, vui lòng theo các bước sau đây:

 • Đi tới trang thêm thanh khoản trên Ellipsis's

 • Điền chi tiết số lượng AUSD, BUSD, USDT, USDC bạn muốn thêm vào pool:

  • Bạn có thể cung cấp thanh khoản theo bất kỳ tỷ lệ nào, tuy nhiên, sẽ có thể có phần thưởng hoặc hình phạt đối với tỷ lệ cổ phần của bạn trong pool, phụ thuộc vào tỷ lệ các loại tài sản trong pool ở thời điểm đó.

  • Ví dụ, nếu bạn thêm một tài sản có tỷ lệ % nhỏ ở trong pool, bạn sẽ được nhận nhiều LP token hơn.

 • Nếu đây là lần đầu bạn thêm thanh khoản trên Ellipsis đối với các loại tài sản này, click vào "Allow EPS to user your tokens" và bạn sẽ nhận được thông báo để chấp nhận giao dịch Approve.

 • Click vào "Add Liquidity" và xác nhận giao dịch trên ví Web3 của mình.

Staking AUSD-3EPS LP token

Để stake AUSD-3EPS LP tokens, vui lòng theo các hướng dẫn dưới đây:

 • Đi đến trang Stake

 • Click vào pool staking AUSD-3EPS

 • Điền số lượng token bạn muốn stake và click vào Stake.

 • Sau khi click vào Stake, ví Web3 của bạn sẽ hiển thị thông báo chấp nhận giao dịch, click vào Chấp nhận (Confirm) và đợi cho giao dịch được thực hiện. Bạn có thể cần làm 2 lần nếu như đây là lần đầu bạn stake, giao dịch đầu tiên là Approve.

 • Vậy là bạn bắt đầu nhận phần thưởng ALPACA rồi. Kiểm tra và claim phần thưởng tại đây.

Theo như kế hoạch phát hành, token ALPACA hiện tại đã dừng việc phát hành mới. Do đó, bước "Staking AUSD-3EPS LP token" phía trên sẽ không còn tiếp tục thu được phần thưởng ALPACA nào cả. Bước này chỉ là thông tin tham khảo trước thời điểm tạm dừng phát thưởng ALPACA mới.

Rút thanh khoản từ pool AUSD-3EPS

Trước khi muốn rút thanh khoản, bạn cần Unstake AUSD-3EPS LP token của mình từ trang Stake trước.

Để rút thanh khoản từ pool AUSD-3EPS, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

 • Đi tới trang rút thanh khoản của pool AUSD-3EPS

 • Bạn sẽ thấy AUD-3EPS LP token của mình ở đây (nếu không thấy, hãy đảm bảo rằng bạn đã unstake LP token của mình từ trang Stake)

 • Điền chi tiết số lượng LP token mà bạn muốn rút, hoặc click vào Balance nếu bạn muốn rút hết.

 • Lựa chọn loại token mà bạn muốn nhận lại.

 • Click vào "Remove Liquidity" và bạn sẽ được yêu cầu chấp thuận giao dịch trên giao diện của ví Web3.

 • Đợi cho giao dịch được hoàn thành

 • Một khi giao dịch được hoàn thành, bạn sẽ thấy token của mình trong ví.

Last updated