Tiếng Việt
Search…
⌃K
🔥

Bằng chứng của việc đốt Token

Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.
Kể từ khi ra mắt, Alpaca Finance đã áp dụng mua lại và đốt như một cơ chế giảm phát để tăng giá trị lâu dài của token ALPACA. Phần doanh thu của nền tảng được sử dụng để mua lại và đốt là:
1. Phí thanh lý - 4% (trong số 5%) của tất cả các khoản phí thanh lý được sử dụng để mua lại và đốt token ALPACA đối với trường hợp bot thanh lý của bên thứ ba. Trong trường hợp việc thanh lý được thực hiện bởi bot nội bộ của Alpaca, tất cả 5% tiền thưởng thanh lý sẽ được chuyển sang mua lại và đốt.
2. Tỷ lệ phí lấy từ pool dự trữ - 10% (trong số 19%) phí lãi suất đi vay được sử dụng để mua lại và đốt các token ALPACA.
3. Alpies NFT Sales - 20% doanh thu từ đợt bán Alpies sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt.
4. Alpies NFT Royalty - 2.5% (từ, 5%) doanh thu từ việc mua bán Alpies trên thị trường thứ cấp được dùng để mua lại và đốt
5. AUSD Stability Fees - 50% phí ổn định được dùng để mua lại ALPACA và đốt
6. Auto-Farming Performance Fee - 5% (từ 9%) được dùng để mua lại ALPACA và đốt
7. Phí quản lý Kho bạc tự động - 50% phí quản lý Kho bạc tự động sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt
8. Phí rút tiền từ Kho bạc tự động - 50% phí rút tiền từ Kho bạc tự động sẽ được dùng để mua lại ALPACA
9. Phí rút tiền sớm từ Kho bạc quản trị - 50% phí rút tiền sớm sẽ được dùng để đốt hàng tuần.
Dưới đây là bản ghi của mọi giao dịch đốt mà chúng tôi đã thực hiện kể từ khi khởi chạy:

Tổng lượng ALPACA đã đốt: 28,457,256 (~15.14% tổng nguồn cung)

Việc mua lại và đốt ALPACA hoạt động như thế nào?

Hồ sơ mua lại và đốt hàng tuần

Burn #
Date
ALPACA Amount
USD Amount (at Burn Date)
1
28 March 2021
20,888
12,400
2
4 April 2021
60,888
40,800
3
11 April 2021
103,888
72,200
4
18 April 2021
140,888
72,600
5
25 April 2021
72,888
54,000
6
2 May 2021
28,888
76,200
7
9 May 2021
44,888
124,800
8
16 May 2021
69,888
118,000
9
23 May 2021
100,888
70,000
10
30 May 2021
61,888
56,000
11
6 June 2021
93,888
81,000
12
13 June 2021
98,888
78,000
13
20 June 2021
117,888
87,000
14
27 June 2021
198,888
74,000
15
4 July 2021
91,888
62,000
16
11 July 2021
105,888
62,500
17
18 July 2021
105,888
50,500
18
25 July 2021
136,888
70,200
19
1 August 2021
196,888
171,200
20
8 August 2021
492,888
502,800
21
15 August 2021
229,888
255,000
22
22 August 2021
147,888
202,600
23
29 August 2021
240,888
318,000
24
5 September 2021
161,888
187,800
25
12 September 2021
384,888
415,700
26
19 September 2021
122,888
132,800
27
26 September 2021
201,888
176,400
28
3 October 2021
229,888
206,600
29
10 October 2021
211,888
185,000
30
17 October 2021
168,888
166,800
31
24 October 2021
175,888
160,800
32
31 October 2021
206,888
184,000
33
7 November 2021
501,888
444,250
34
14 November 2021
695,888
625,300
35
21 November 2021
984,888
806,000
36
28 November 2021
1,178,888
832,600
37
5 December 2021
1,008,888
633,650
38
12 December 2021
1,000,888
557,200
39
19 December 2021
813,888
430,300
40
26 December 2021
793,888
454,400
41
2 January 2022
510,888
319,300
42
9 January 2022
209,888
104,300
43
16 January 2022
168,888
83,000
44
23 January 2022
583,888
183,000
45
30 January 2022
612,888
222,100
46
6 February 2022
477,888
179,600
47
13 February 2022
537,888
206,500
48
20 February 2022
667,888
242,400
49
27 February 2022
712,888
252,500
50
6 March 2022
660,888
253,000
51
13 March 2022
568,888
231,700
52
20 March 2022
501,888
218,300
53
27 March 2022
149,888
72,400
54
3 April 2022
134,888
69,900
55
10 April 2022
110,888
64,600
56
17 April 2022
118,888
71,600
57
24 April 2022
116,888
69,900
58
1 May 2022
341,888
138,200
59
8 May 2022
423,888
182,600
60
15 May 2022
334,888
105,500
61
22 May 2022
332,888
?107,300
62
29 May 2022
334,888
106,550
63
5 June 2022
336,888
103,900
64
12 June 2022
353,888
103,600
65
19 June 2022
345,888
65,800
66
26 June 2022
544,888
123,800
67
3 July 2022
333,888
71,400
68
10 July 2022
349,888
81,800
69
17 July 2022
348,888
83,750
70
24 July 2022
358,888
89,000
71
31 July 2022
358,888
98,000
72
7 August 2022
358,888
101,500
73
14 August 2022
368,888
107,000
74
21 August 2022
358,888
87,000
75
28 August 2022
358,888
89,500
76
4 September 2022
358,888
100,150
77
11 September 2022
258,888
73,750
78
18 September 2022
258,888
71,550
79
25 September 2022
258,888
75,250
80
02 October 2022
248,888
71,900
81
09 October 2022
258,888
75,800
82
16 October 2022
332,888
98,900
83
23 October 2022
258,888
74,700
84
30 October 2022
224,888
66,500
85
6 November 2022
154,888
47,500
86
13 November 2022
180,888
41,500
87
20 November 2022
129,888
29,800
88
27 November 2022
TBD
TBD

Burn Tx ID:

Xem thêm thông tin chi tiết về việc mua lại và đốt tại đây.

Other ad-hoc Burn

PCS LP token đã đốt: lượng token LP ban đầu mà chúng tôi đã sử dụng để tạo pool ALPACA-BNB trên PCS
250,000 ALPACA tokens
Phần thưởng bổ sung đã đốt 84,000 ALPACA đã được đốt (lượng token ALPACA mà quỹ của dev kiếm được trong 2 tuần của chương trình Bonus Rewards)