Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
🔥
Bằng chứng của việc đốt Token
Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.
Kể từ khi ra mắt, Alpaca Finance đã áp dụng mua lại và đốt như một cơ chế giảm phát để tăng giá trị lâu dài của token ALPACA. Phần doanh thu của nền tảng được sử dụng để mua lại và đốt là:
1. Phí thanh lý - 4% (trong số 5%) của tất cả các khoản phí thanh lý được sử dụng để mua lại và đốt token ALPACA đối với trường hợp bot thanh lý của bên thứ ba. Trong trường hợp việc thanh lý được thực hiện bởi bot nội bộ của Alpaca, tất cả 5% tiền thưởng thanh lý sẽ được chuyển sang mua lại và đốt.
2. Tỷ lệ phí lấy từ pool dự trữ - 10% (trong số 19%) phí lãi suất đi vay được sử dụng để mua lại và đốt các token ALPACA.
3. Alpies NFT Sales - 20% doanh thu từ đợt bán Alpies sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt.
4. Alpies NFT Royalty - 2.5% (từ, 5%) doanh thu từ việc mua bán Alpies trên thị trường thứ cấp được dùng để mua lại và đốt
5. AUSD Stability Fees - 50% phí ổn định được dùng để mua lại ALPACA và đốt
6. Auto-Farming Performance Fee - 5% (từ 9%) được dùng để mua lại ALPACA và đốt
7. Phí quản lý Kho bạc tự động - 50% phí quản lý Kho bạc tự động sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt
8. Phí rút tiền từ Kho bạc tự động - 50% phí rút tiền từ Kho bạc tự động sẽ được dùng để mua lại ALPACA
9. Phí rút tiền sớm từ Kho bạc quản trị - 50% phí rút tiền sớm sẽ được dùng để đốt hàng tuần.
Dưới đây là bản ghi của mọi giao dịch đốt mà chúng tôi đã thực hiện kể từ khi khởi chạy:

Tổng lượng ALPACA đã đốt: 24,086,048 (~12.81% tổng nguồn cung)

Việc mua lại và đốt ALPACA hoạt động như thế nào?

Hồ sơ mua lại và đốt hàng tuần

Burn #
Date
ALPACA Amount
USD Amount (at Burn Date)
1
28 March 2021
20,888
12,400
2
4 April 2021
60,888
40,800
3
11 April 2021
103,888
72,200
4
18 April 2021
140,888
72,600
5
25 April 2021
72,888
54,000
6
2 May 2021
28,888
76,200
7
9 May 2021
44,888
124,800
8
16 May 2021
69,888
118,000
9
23 May 2021
100,888
70,000
10
30 May 2021
61,888
56,000
11
6 June 2021
93,888
81,000
12
13 June 2021
98,888
78,000
13
20 June 2021
117,888
87,000
14
27 June 2021
198,888
74,000
15
4 July 2021
91,888
62,000
16
11 July 2021
105,888
62,500
17
18 July 2021
105,888
50,500
18
25 July 2021
136,888
70,200
19
1 August 2021
196,888
171,200

Burn Tx ID:

Xem thêm thông tin chi tiết về việc mua lại và đốt tại đây.

Other ad-hoc Burn

PCS LP token đã đốt: lượng token LP ban đầu mà chúng tôi đã sử dụng để tạo pool ALPACA-BNB trên PCS
250,000 ALPACA tokens
Phần thưởng bổ sung đã đốt 84,000 ALPACA đã được đốt (lượng token ALPACA mà quỹ của dev kiếm được trong 2 tuần của chương trình Bonus Rewards)