Chiến lược quay vòng vốn

Quay vòng vống là chiến lược nâng cao, giúp bạn có thể sử dụng một lượng tài sản thế chấp nhiều lần, dẫn tới thu được lợi suất cao hơn từ nguồn vốn lớn hơn. Ví dụ, với lượng tài sản thế chấp trị giá $1k, sau vài lần quay vòng, bạn cho thể nhận được mức lợi suất được tạo ra từ phần tài sản thế chấp có giá trị lớn hơn $3k.

Chúng tôi rất háo hức được giới thiệu tới Thị trường tiền tệ của Alpaca chiến lược quay vòng vốn, cung cấp cho các bạn một cơ hội để tối đa hóa lợi suất của mình, hãy cùng chúng tôi khám phá một số chiến lược:

Quay vòng tài sản đơn để thu được lợi suất cao hơn và không chịu rủi ro thanh lý

Vui lòng lưu ý rằng quay vòng tài sản đơn chỉ hiệu quả với các pool có phần thưởng khuyến khích, bởi vì nếu không có phần thưởng khuyến khích, APR vay sẽ luôn cao hơn APR cho vay.

Theo dõi trang thông tin của chúng tôi để nắm bắt thông tin về các chương trình khuyến khích cho các pool.

Điều kiện tiên quyết

Để thực hiện chiến lược này, bạn cần một tài sản đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Mang lại một sự kết hợp tốt của lãi suất vay, lãi suất cho vay và hệ số thế chấp (Collateral Factor).

 • Có giá trị tuyệt đối của lãi suất vay nhỏ hơn giá trị lãi suất cho vay cho tài sản đó.

 • Duy trì được sự ổn định hoặc tăng giá theo thời gian.

Điều này sẽ xảy ra khi pool của tài sản đó được cung cấp thêm phần thưởng khuyến khích. Để nắm thông tin về các chương trình phần thưởng, bạn cần theo dõi thông tin của chúng tôi:

Hướng dẫn từng bước:

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ quay vòng 1000 USDC. Lãi suất vay là 3.77%, và mức lãi suất vay khuyến khích ở phía trên 0% một chút.​​

 • Bước 1: Nạp USDC vào làm thế chấp.

Sau khi nạp tiền, APY cho 1000 USDC của tôi là 3.77%. Lúc đó, tài khoản của tôi sẽ như thế này: .

 • Bước 2: Vay từ Thị trường tiền tệ (Money Market), dùng lựa chọn Safe Max để vay tối đa lượng USDC có thể vay mà vẫn đảm bảo an toàn: Borrow from the Money Market using the Safe Max option to borrow the maximum reasonable amount.

​​

Sau bước này, bạn sẽ có 1000 USDC tiền gửi và 719 USDC tiền vay trong ví của mình.

 • Bước 3: Nạp hết lượng USDC đã vay vào pool cho vay.

Sau bước này, giới hạn vay đã dùng (Borrơ Limit Used) vẫn chưa tới hạn (Limit), nên bạn vẫn có thể tiếp tục vay thêm dựa trên lượng thế chấp của mình.

 • Bước 4: Lặp lại bước 2 và 3 nhiều lần.

Và đây là tài khoản sau lần quay vòng thứ 2:

Lần quay vòng thứ 3:

Lần quay vòng thứ 4:

Tôi vừa hoàn thành 4 lần quay vòng. Việc tiếp tục quay vòng thêm là không nên, do giá trị tăng lên không đáng kể so với phí giao dịch phải trả. Bạn có thể quay vòng thêm nếu tài khoản của bạn có giá trị lớn. Vậy là bạn đã thành công quay vòng stablecoin của mình trên Thị trường tiền tệ Alpaca.

Kết quả:

Giá trị tiền gửi cho vay hiện tại dang khoảng $2870, lượng tài sản vay khoảng $1870. Tổng cộng, tôi đang có lượng vốn lớn hơn 2.87 lần lượng vốn ban đầu của mình. Hơn nữa, do pool USDC đang được khuyến khích, nên tôi thậm chí còn thu được lợi suất từ việc đi vay.

Thu nhập ròng ước tính là $108 cho mỗi năm, tương đương mức APY 10.8% trên lượng vốn 1000 USDC ban đầu.

Không hề tệ đối với một khoản tiền gửi bằng stablecoin, không có rủi ro thanh lý.

Lưu ý rằng APY ban đầu là 3.77% và lãi suất vay đang nằm xung quanh mức 0%.

Nếu nhận được thông tin sớm nhất về các pool được khuyến khích trên Thị trường tiền tệ Alpaca, bạn có thể thu được kết quả tốt hơn. Hãy bật thông báo từ trang Twitter (X) của chúng tôi để cập nhật thông tin nhanh nhất.

Lưu ý rằng bảng điều hiển của tài khoản hiện thị APY dựa trên tổng lượng cho vay và tổng lượng vay do nền tảng không thể phân biệt được một lượng tiền nào đó được nạp vào là do quay vòng vốn hay là một khoản tiền không liên quan

Theo dõi và duy trì:

Thiết lập này đòi hỏi rất ít các thao tác để duy trì vị thế. Bạn sẽ muốn đảm bảo chắc chắn rằng tài sản vay sẽ hoạt động tốt và sản sinh ra lợi nhuận. Lưu ý rằng khi một pool được khuyến khích, lãi suất vay sẽ bị ảnh hưởng bởi phần thưởng là ALPACA hoặc token của pool đó. Khoản nợ của bạn sẽ phát sinh lãi nhanh hơn khoản tiền gửi, làm tăng Giới hạn vay đã dùng (Borrow Limit Used). Hãy theo dõi Giới hạn vay đã dùng và dùng phần thưởng của mình để trả bớt nợ nếu cần thiết.

Gỡ các vòng lặp quay vòng vốn:

Bạn có thể rút tài sản tiền gửi của mình để trả nợ, đi ngược lại với các bước đã hướng dẫn ở trên. Lưu ý rằng chiến lược này chỉ làm việc với các pool có phần thưởng khuyến khích. APR tổng là kết hợp của hai yếu tố:

 • APR Supply/Borrow thực: Là sự trả công cho người cung cấp thanh khoản và người vay

 • APR phân phối: Phần thưởng phụ thêm từ ALPACA hoặc token của pool.

Nếu không có phần thưởng thêm, khoản thế chấp của bạn sẽ tăng chậm hơn khoản nợ. Tuy nhiên, bạn sẽ thu được lợi nhuận nhờ phần thưởng. Cuối cùng, bạn sẽ cần phải chuyển đổi một phần phần thưởng của mình hoặc dùng thêm vốn từ phía ngoài dưới dạng token được vay để trả bớt lãi.

Lợi ích của chiến lược này:

 • Rủi ro thanh lý được hạn chế, do vay và cho vay với cùng một token.

 • Không có rủi ro biến động giá khi sử dụng stablecoin.

 • Hệ số thế chấp cao, do chúng ta chỉ làm việc với một tài sản, điều này cho phép Giới hạn vay đã dùng có thể vượt 85% để giúp cho việc quay vòng vốn trở nên hiệu quả hơn.

 • Không cần phải swap để thiết lập vị thế.

Rủi ro:

 • Kết thúc giai đoạn khuyến khích: chi phí vay sẽ cao hơn doanh thu từ việc cho vay. Một khi giai đoạn khuyến khích kết thúc, chiến lược này sẽ không mang lại lợi nhuận.

 • Rủi ro liên quan tới tài sản: Chúng tôi lựa chọn rất kỹ các token được niêm yết trên Thị trường tiền tệ, nhưng việc tự nghiên cứu của bạn cũng rất quan trọng, và theo dõi hiệu quả hoạt động của chúng.

 • Rủi ro hợp đồng thông minh: Chúng tôi đặt ưu tiên bảo mật lên hàng đầu và đã có 22 bản báo cáo kiểm định. Bạn có thể xem danh sách các bản báo cáo kiểm định (audit report) tại đây.

Quay vòng với Hai tài sản biến động

Khi quay vòng tài sản biến động, thực hiện theo các bước sau:

 • Gửi tài sản A vào pool cho vay.

 • Sử dụng tài sản A làm thế chấp để vay tài sản B.

 • Bán tài sản B để thu về tài sản A.

 • Lặp lại các bước trên.

Điều kiện tiên quyết:

Để thực hiện thành công chiến lược này, đảm bảo rằng các điều kiện sau đây được thỏa mãn:

 • Tài sản A nên có APY cho vay cao.

 • Tài sản A nên có hệ số thế chấp cao.

 • Lãi suất vay tài sản B nên sát 0 hoặc là số dương.

 • Tài sản B nên có hệ số vay cao.

 • Giá trị của tài sản A (tài sản thế chấp) không nên giảm mạnh so với tài sản B.

Nếu giá trị tài sản B giảm so với tài sản A, bạn sẽ có thêm giới hạn vay. Bạn có thể mua tài sản B ở mức giá thấp để trả nợ, tạo ra thêm lợi nhuận bên trên phần lợi suất thu được.

Hướng dẫn từng bước:

Hãy cùng mô phỏng chiến lược này bằng cách dùng ETH (tài sản A) và BTC (tài sản B) làm ví dụng. ETH đang cho mức APY cho vay là 4.7% và vay BTC đang được khuyến khích với APY là 0.7%.

 • Bước 1: Nạp lượng ETH có giá trị khoảng $1000 vào làm thế chấp. D

Lúc đó, tài khoản sẽ có trạng thái như thế này:

 • Bước 2: Vay BTC dựa trên số ETH đã thế chấp.

​​

Sau giao dịch này, Giới hạn vay đã dùng của tài khoản tăng lên.

 • Bước 3: Swap BTC đã vay sang ETH. S

Sử dụng chức năng Simple Swap trên Alpaca Perp Exchange, không mua hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Bạn có thể swap với 0% phí với một số điều kiện nhất định.

Sau khi swap, nạp ETH vào pool như bước 1, Giới hạn vay đã dùng của bạn sẽ giảm xuống.

 • Bước 4: Lặp lại các bước 2, 3 và 1 thêm một số lần nữa.

Đây là tài khoản sau lần quay vòng thứ 2:

Quay vòng lần thứ 3:

Tiếp tục lặp lại dựa trên số vốn của bạn, khoảng thời gian và APY mong muốn. Bạn càng thực hiện nhiều vòng, vị thế của bạn sẽ càng hiệu quả. Doanh thu có được từ APY nên phù hợp với mức phí giao dịch mà bạn cần thực hiện ở hienẹ tại, cũng như trong tương lai (khi tháo vòng lặp).

Kết quả:

Giá trị tiền gửi cho vay hiện tại đang khoảng $2460, với khoản vay là $1460. Tổng cộng, tôi đang có số vốn cao hơn 2.4 lần số vốn ban đầu.

Doanh thu hàng năm ước tính là $113, tương đương 11.3% lượng vốn $1000 ETH ban đầu. Mức APY này cao hơn 2.4 lần APY gốc ban đầu.

Ngoài ra, do việc vay BTC được khuyến khích, nên doanh thu ròng của tôi từ hoạt động cho vay và đi vay ước tính là $124 (12.4% lượng vốn $1000 ETH ban đầu).

Lưu ý rằng bảng điều hiển của tài khoản hiện thị APY dựa trên tổng lượng cho vay và tổng lượng vay do nền tảng không thể phân biệt được một lượng tiền nào đó được nạp vào là do quay vòng vốn hay là một khoản tiền không liên quan

Theo dõi và duy trì:

Lãi suất vay: Đảm bảo rằng APR cho vay cao hơn APR đi vay. Có thể sẽ có những giai đoạn ngắn mà APR cho vay sẽ ngang bằng hoặc nhỏ hơn APR đi vay. Tránh việc để vị thế mở quá lâu dưới điều kiện không thuận lợi.

Giá tài sản: Theo dõi giá tương đối của các tài sản với nhau.Theo dõi giới hạn vay.

Nếu giá trị của tài sản thế chấp và lãi suất thu được tăng, nó sẽ làm giảm giới hạn vay. Nếu giá tài sản đi vay tăng so với tài sản thế chấp, nó sẽ làm tăng giới hạn vay đã dùng. Các kịch bản này có những hệ quả khác nhau. Bạn nên theo dõi và cân nhắc cẩn thận.

Tháo các vòng lặp quay vòng vốn:

Giả thiết là lãi suất cho vay cao hơn lãi suất vay, bạn cần rút bớt tài sản thế chấp của mình, mua tài sản đã vay và bán tài sản trên thị trường. Trả nợ. Cân nhắc các kịch bản khác nhau dựa trên sự thay đổi của giá tài sản và sự khác nhau giữa lãi suất vay và lãi suất cho vay để quyết định mức lãi hoặc lỗ của bạn.

Lợi ích của chiến lược này:

 • Linh hoạt trong việc lựa chọn các tài sản dựa trên mức lãi suất và hành vi giá kỳ vọng.

 • Tiếp cận được mức APY tốt nhất ở cả phía vay lẫn phía cho vay.

 • Giảm rủi ro tiềm năng thông qua sự tương quan của các tài sản.

Rủi ro:

 • Giá tài sản phân kỳ: Theo dõi giá các tài sản để đảm bảo rằng giá trị tài sản thế chấp của bạn cao hơn giá trị các khoản nợ.

 • Thay đổi phí vay và cho cay: Luôn cập nhật thông tin về lãi suất để đảm bảo rằng vị thế của bạn đang sinh ra lợi nhuận và nhận thức được các yếu tố kích hoạt sự thay đổi lãi suất tiềm năng.

 • Rủi ro liên quan tới tài sản: Chúng tôi lựa chọn rất kỹ các token được niêm yết trên Thị trường tiền tệ, nhưng việc tự nghiên cứu của bạn cũng rất quan trọng, và theo dõi hiệu quả hoạt động của chúng.

 • Phí swap: Xem xét yếu tố chi phí swap các tài sản, chi phí này có thể được giảm xuống nếu bạn sử dụng DEX của chúng tôi và hỗ trợ việc tái cân bằng cho pool ALP.

 • Rủi ro hợp đồng thông minh: Chúng tôi đặt ưu tiên bảo mật lên hàng đầu và đã có 22 bản báo cáo kiểm định. Bạn có thể xem danh sách các bản báo cáo kiểm định (audit report) tại đây.

Quay vòng vốn bằng cách vay tài sản biến động dựa trên khoản tiền gửi bằng stablecoin

Điều kiện tiên quyết:

 • Tìm một stablecoin có APY cho vay cao và có hệ số thế chấp cao.

 • Chọn một tài sản biến động với APY cao cho hoạt động vay, tốt nhất là gần không hoặc dương (đi vay được hưởng lãi).

 • Đảm bảo rằng tài sản biến động được chọn tương đối ổn định hoặc giảm giá trị so với stablecoin trong khoảng thời gian nắm giữ.

Các bước:

Bắt đầu bằng việc gửi vào $1000 bằng BUSD.

 • Bước 1: Nạp BUSD vào pool lending.

 • Bước 2: Vay tài sản biến động mà bạn đã chọn (theo các tiêu chí phía trên), giả sử như ETH.

 • Bước 3: Nạp ETH đã vay vào lending pool.​​

 • Bước 4: Lặp lại bước 2 và 3 dựa trên mức lợi suất được tạo ra và cân nhắc phí gas khi giao dịch.

Tài khoản sau Vòng lặp thứ 2:

Vòng lặp thứ 3:

Vòng lặp thứ 4:

Kết quả:

Hiện tại, giá trị tiền gửi cho vay của tôi là $2710 và khoản nợ là $1710. Như vậy, tôi đã có lượng vốn cao hơn con số ban đầu 2.71 lần.

Bắt đầu với $1000 BUSD, mức thu nhập theo năm ước tính là $122, tương đương mức APY 12%.

Lưu ý rằng bảng điều hiển của tài khoản hiện thị APY dựa trên tổng lượng cho vay và tổng lượng vay do nền tảng không thể phân biệt được một lượng tiền nào đó được nạp vào là do quay vòng vốn hay là một khoản tiền không liên quan.

Theo dõi và duy trì:

Với thiết lập này, tài sản biến động được vay sẽ đồng thời được dùng để gửi vào cho vay như tài sản thế chấp. Điều này làm pha loãng tỷ lệ của đồng stablecoin ban đầu trong tổng số tiền gửi cho vay. Kết quả là, biến động giá của tài sản biến động sẽ có ảnh hưởng ít hơn tới giới gian vay, giúp cho thiết lập này an toàn hơn và cũng dễ duy trì hơn. Nếu tài sản biến động tăng giá mạnh so với stablecoin, chúng tôi khuyên bạn nên nạp thêm tiền vào làm thế chấp. Đồng thời, cần theo dõi sát sự thay đổi APY của cả hai tài sản.

Tháo gỡ các vòng lặp:

Để tháo gỡ vị thế, chỉ đơn giản rút tài sản thế chấp và trả nợ, ngược lại so với các bước của hướng dẫn này. Do tài sản thế chấp phát triển nhanh hơn giá trị dư nợ, sẽ không có vấn đề gì trong quá trình trả nợ. Nếu tài sản vay trải qua một đợt giảm giá mạnh nhưng được kỳ vọng sẽ tăng giá trong tương lại, cân nhắc mua nó trên thị trường bằng nguồn vốn ngoài. Sau khi trả nợ, phần vay ban đầu sẽ tiếp tục kiếm được lợi suất từ lending cho bạn, trong khi bạn chờ giá tài sản tăng trưởng.

Lợi ích của chiến lược này:

 • Rủi ro thanh lý thấp do có sự tương quan giữa biến động giá trị thế chấp và giá trị khoản nợ.

 • Linh hoạt trong việc lựa chọn các tài sản có lợi suất cao.

 • Không cần phải swap để xây dựng vị thế.

Rủi ro:

 • Giá tài sản phân khi: Theo dõi giá các tài sản thật sát để đảm bảo rằng giá trị thế chấp được duy trì cao hơn giá trị của khoản nợ.

 • Thay đổi trong chi phí vay và cho vay: Luôn cập nhật thông tin về lãi suất để đảm bảo rằng vị thế của bạn đang sinh ra lợi nhuận và nhận thức được các yếu tố kích hoạt sự thay đổi lãi suất tiềm năng.

 • Rủi ro liên quan tới tài sản: Chúng tôi lựa chọn rất kỹ các token được niêm yết trên Thị trường tiền tệ, nhưng việc tự nghiên cứu của bạn cũng rất quan trọng, và theo dõi hiệu quả hoạt động của chúng.

 • Rủi ro hợp đồng thông minh: Chúng tôi đặt ưu tiên bảo mật lên hàng đầu và đã có 22 bản báo cáo kiểm định. Bạn có thể xem danh sách các bản báo cáo kiểm định (audit report) tại đây.

Last updated