Đầu tư và Stake ALP token

Thực hiện theo các bước phía dưới nếu bạn muốn đầu tư và stake vào Perp's Liquidity Pool (ALP)

Đầu tư vào token ALP

Stake token ALP

Đầu tư vào token ALP

Thực hiện theo các bước phía dưới nếu bạn muốn đầu tư và stake vào Perp's Liquidity Pool (ALP)

  • Bước 1: Đi đến trang Liquidity.

  • Bước 2: Đi đến tab Buy.

  • Bước 3: Chọn loại token và số lượng bạn muốn đầu tư.

  • Bước 4: Click vào "Buy ALP" ở phía dưới. Bạn sẽ nhận được cửa sổ hiện lên từ ví web3 của mình (ví dụ Metamask) để xác nhận giao dịch. Bạn có thể cần phải click vào "Approve [Loại tài sản]" nếu đây là lần đầu tiên bạn đầu tư vào ALP với loại tài sản này.

Vui lòng lưu ý rằng phí phát sinh trong quá trình mua token ALP sẽ phụ thuộc vào việc lượng tài sản bạn gửi vào pool sẽ làm cho pool dịch chuyển theo hướng gần hơn/ xa hơn so với tỷ lệ % mục tiêu của các loại tài sản trong pool. Bạn có thể đọc chi tiết tại đây.

Stake ALP token

  • Bước 1: Đi đến trang Stake.

  • Bước 2: Đi đến tab ALP Staking.

  • Bước 3: Điền số lượng token ALP bạn muốn stake.

  • Bước 4: Click vào "Stake" ở phía dưới. Bạn sẽ nhận được cửa sổ hiện lên từ ví web3 của mình (ví dụ Metamask) để xác nhận giao dịch. Bạn có thể cần phải click vào "Approve [Loại tài sản]" nếu đây là lần đầu tiên bạn stake vào ALP.

Bước 5: Xong! Bạn đã đầu tư vào ALP và stake token ALP, giờ đây bạn có thể ngồi xuống, thư giãn và nhận lợi suất từ nhiều nguồn.

Last updated