Tiếng Việt
Search
K

Rủi ro

Rủi ro tiềm ẩn đối với Lender

Nợ xấu:

 • ​⚠ Rủi ro:
  • Rủi ro phát sinh nợ xấu do người thanh lý không thanh lý các vị thế đúng thời điểm trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.
 • Giảm thiểu:
  • Chúng tôi giảm thiểu rủi ro này bằng cách thiết lập bộ thông số quan trọng cho mỗi tài sản dựa trên hồ sơ rủi ro của nó. Chúng tôi cũng cung cấp mức khuyến khích đủ lớn để những nhà tanh lý có thể gọi và thực hiện thanh lý các vị thế. Do đó, chúng tôi tin rằng kịch bản rủi ro này rất khó xảy ra.

Thời điểm trả tài sản:

 • Rủi ro:
  • Nếu hệ số sử dụng tài sản của pool cao, lender có thể sẽ phải chờ đợi để có thể lấy lại tài sản của mình. Lưu ý rằng borrower có thể vay tài sản bao lâu tùy ý, không có quy định cụ thể nào về thời điểm borrower phải trả nợ cả.
 • Giảm thiểu:
  • Chúng tôi sử dụng mô hình lãi suất hai đoạn để tối ưu hóa cho mức độ sử dụng 85% lượng tài sản. Khi hệ số sử dụng vượt lên trên 85%, đường cong sẽ rất dốc, đồng nghĩa với lãi suất sẽ tăng rất mạnh để khuyến khích thêm nhiều lender nạp tiền vào và khuyến khích borrower trả nợ, để tối ưu hóa mức hệ số sử dụng phía dưới 85%.

Rủi ro tiềm ẩn đối với borrower

Thanh lý:

 • ​⚠Rủi ro:
  • Một khi bạn vay token từ Alpaca Finance 2.0, bạn đối diện với rủi ro bị thanh lý nếu giá của tài sản vay tăng lên so với tài sản thế chấp. Vị thế của bạn sẽ bị thanh lý khi giá trị nghĩa vụ nợ được điều chỉnh chạm giá trị thế chấp được điều chỉnh. Xem thêm tại Các thông số đối với từng tài sản cụ thế.
 • ​ℹGiảm thiểu:
  • Rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách chỉ vay số lượng nhỏ hơn so với giá trị thế chấp được điều chỉnh, theo dõi các vị thế của mình trong thời điểm thị trường biến động, đóng lại các vị thế trước khi chúng bị thanh lý.

Rủi ro hợp đồng thông minh

 • ​⚠Rủi ro:
  • Mặc dù các hợp đồng thông minh của chúng tôi đã được kiểm định bởi các bên thứ ba, về lý thuyết, chúng có thể bị tấn công. Tích hợp với các bên thứ ba như các AMM cũng tiềm ẩn rủi ro hợp đồng thông minh.
 • ​ℹGiảm thiểu:
  • Các hợp đồng thông minh được kiểm định bởi các bên thứ ba sẽ giảm thiểu rủi ro bị tấn cộng. Bạn có thể xem các báo cáo kiểm định tại đây.
  • Chúng tôi cũng có một chương trình thưởng để khuyến khích mọi người tìm ra và báo cáo những lỗi trong hợp đồng thông minh của chúng tôi. Chi tiết xem thêm tại đây.
  • Chúng tôi kiểm tra rất cẩn thận bất kỳ giao thức nào mà chúng tôi tích hợp, và chỉ làm việc với những giao thức đã được kiểm định và có một hồ sơ bảo mật tốt.