AIP-15.4: Phần thưởng khuyến khích cho AF2.0

Kế hoạch khuyến khích AF2.0

Với Money Market của AF2.0, chúng tôi muốn khuyến khích người cho vay và người đi vay để kích thích hoạt động của các nhóm này.

  • TVL mục tiêu: $100Mn

  • %APR mục tiêu: cao hơn khoảng ~1% so với các nền tảng cùng lĩnh vực

  • Thời gian: 2 tháng Tổng cộng, với Money Market của AF2.0, chúng ta cần khoảng $250k - $275k. Bạn có thể tham khảo phân tích chi tiết tại đây.

Bỏ phiếu:

Đây là vòng bỏ phiếu thứ 4 của AIP-15.

Cộng đồng sẽ quyết định số lượng phần thưởng cho chương trình khuyến khích AF2.0.

  • Option1: 900,000 ALPACA (~$250k)

  • Option2: 1,000,000 ALPACA (~$275k)

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu và quyết định phân bổ 900,000 ALPACA (~$250,000) cho chương trình khuyến khích AF2.0.

Tham khảo:

Last updated