Tiếng Việt
Search
K
🔮

Giới thiệu

Chi tiết sản phẩm

Perpetual Futures cho phép người dùng cho thể mở các vị thế long, short với các loại tài sản mà không có ngày đáo hạn. Khi có ngày đáo hạn, người dùng sẽ phải trả phí duy trì khi vị thế đang mở. Việc giữ cho vị thế có thể mở vĩnh viễn mang lại lợi thế tránh được chi phí và sự bất tiện của việc đáo hạn vị thế. Perpetual Futures cũng giúp cho việc điều chỉnh vị thế dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Lợi ích lớn nhất là cho phép tổng hợp thanh khoản vào một thị trường, trong khi với giải pháp khác, thanh khoản sẽ bị phân mảnh trên các sản phẩm và hợp đồng theo các giai đoạn thời gian khác nhau. Mức thanh khoản sâu được tổng hợp cho phép mức đòn bẩy cao, việc này rất khó đạt được trên môi trường on-chain với các sản phẩm không vĩnh viễn như Option. Mức đòn bẩy cao phù hợp với các trading và hedging cho các vị thế lớn.
Sàn Perpetual Futures của chúng tôi sẽ có một số lợi thế khác như: cho phép người dùng mở và đóng vị thế mà không phải chịu trượt giá, điều này đẩy mạnh việc mở các vị thế lớn với mức đòn bẩy cao.
Có hai nhóm người dùng chính của sàn - Trader Nhà cung cấp thanh khoản. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về những đặc trưng và lợi ích của mỗi nhóm khi họ sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ Oracle

Với sàn giau dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn dựa trên bể thanh khoản như Alperp, một dịch vụ oracle tốt là điều rất quan trọng để vận hành tin cậy và trơn tru. Với mục đích đó, chúng tôi quyết định sử dụng dịch vụ cung cấp tín hiệu giá của Pyth với dữ liệu tin cậy và có độ trễ thấp. Điều này sẽ giúp người dùng có thể yên tâm rằng tài sản của mình đang an toàn với mọi điều kiện thị trường.

Lợi ích cho người nắm giữ token ALPACA

Tương tự như các sản phẩm khác được vận hành dưới thương hiện Alpaca, doanh thu từ sản phẩm sẽ được chia sẻ cho những người nắm giữ xALPACA và/hoặc đốt như dưới đây:
  • 10% trong 16% doanh thu từ Perpetual Futures Exchange sẽ được dùng để mua lại ALPACA và phân bổ cho những người khoá ALPACA trong Gov Vault.
  • 6% trong 16% Phí thu được của Perpetual Futures Exchange sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt hàng tuần.