Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
Khóa ALPACA trong Kho bạc Quản trị
Để khóa ALPACA trong kho bạc Quản trị, theo các bước sau:
  • Đi tới trang Governance
  • Kết nối với ví Web3 của mình (thường là Metamask), lưu ý sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom), nếu chưa hiểu cách thực hiện, bạn có thể tham khảo tại đây.
  • Click vào "Create lock" ("Tạo khóa")
  • Điền các thông tin chi tiết
    • Số lượng ALPACA
    • Thời hạn khóa
  • Click vào “Confirm Lock” và bạn sẽ cần phải xác nhận việc khóa trên Metamask
Copy link