AIP-10: Tối ưu hóa đường cong lãi suất

Cơ sở

AIP-5 được sinh ra để cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn của các kho bạc lending bằng cách điều chỉnh lãi suất ở đoạn thứ 2 và điểm kích hoạt đoạn lãi suất thứ 2 trong đường cong lãi suất. Sau khi thảo luận với đội ngũ nghiên cứu, chúng tôi tin rằng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa được cong lãi suất để mang nhiều lợi ích hơn tới người cho vay và người đi vay.

Tóm tắt là, chúng tôi sẽ:

  • Hạ thấp lãi suất của đoạn thứ 2 trong đường xong xuốn so với con số hiện tại

  • Hạ thấp tỷ lệ sử dụng vốn ở điểm gấp khúc đoạn thứ 2 xuống so với hiện tại

Cơ sở lý luận

  • Với mức lợi suất hiện tại trên các DEX, chúng ta sẽ khó có thể kích thích nhu cầu vay với mô hình lãi suất hiện tại, vì việc tăng nhu cầu vay sẽ khiến lợi suất canh tác sử dụng đòn bẩy rơi vào vùng âm. Điều này có nghĩa là tỷ lệ sử dụng vốn (utilization) sẽ được giữ ở phạm vi hiện tại (điều này đã xảy ra được nhiều tháng).

  • Bằng cách hạ thấp lãi suất và điểm kích hoạt đoạn lãi suất thứ 2 như đề xuất sẽ tạo ra dư địa mới, rộng hơn để lãi suất đi vay ổn định và vẫn có thể mang lại lợi nhuận cho người đi vay. Điều này sẽ giúp LYF trở nên hấp dẫn hơn đối với người đi farm khi chi ví đi vay có thể dự tính trước được.

  • Việc điều chỉnh này cũng sẽ giúp cho các Kho bạc tự động (AV) sinh lời tốt hơn và đơn giản hóa các điều chỉnh cần thiết trong tương lai, khi chúng ta gia tăng thêm dung lượng đầu tư vào các AV. Việc này chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành sau khi triển khai xong hoạt động mua lại.

  • Người cho vay vẫn tiếp tục nhận được lợi suất cao hơn với tỷ lệ sử dụng vốn cao (xem trong bảng tính google phía dưới).

  • Sẽ không có ảnh hưởng nào tới lợi suất và soanh thu hiện tại của giao thức. Chúng tôi không thay đổi mô hình lãi suất ở mức tỷ lệ sử dụng vốn thấp, cho nên thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới giao thức và người cho vay. Các thay đổi chỉ ảnh hưởng tới phần nhu cầu vay gia tăng.

  • Chúng tôi vẫn sẽ giữ đoạn lãi suất thứ 3 không đổi. Điều này có nghĩa là một khi tỷ lệ sử dụng vốn nằm phía trên 90%, lãi suất sẽ tăng rất mạnh để đảm bảo duy trì đủ thanh khoản cho việc rút tiền.

Triển khai

Chúng tôi đề xuất các mô hình lãi suất sau đây cho mỗi loại tài sản:

Điểm gấp khúc đoạn thứ 2: Tỷ lệ sử dụng vốn mà ở đó, đoạn thứ hai của đường cong lãi suất sẽ bắt đầu

Lãi suất đoạn thứ 2: lãi suất vay của đoạn thứ 2 trong đường con lãi suất (phần đi ngang)

TokenTỷ lệ sử dụng vốn ở điểm gấp khúcLãi suất của đoạn thứ 2

BNB

50%

10%

BUSD

30%

8%

USDT

40%

8%

Xem thêm ở bảng tính goodle này để tham khảo: Interest Model Adjustment - Google Sheets

– *Đầu tiên, chúng tôi sẽ áp dụng những thay đổi này cho BNB, BUSD, USDT bởi vì đây là những kho bạc cho vay lớn nhất. Thay đổi tương tự có thể được áp dụng cho các pool cho vay khác.

Bỏ phiếu

Đề xuất này sẽ có hai lựa chọn bỏ phiếu là YES và NO.

YES có nghĩa là sẽ triển khai đề xuất này và No là giữ nguyên mô hình lãi suất hiện tại.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu YES.

Tham khảo:

Last updated