AIP-18: Đóng các pool LYF trên MDEX

Cở sở:

Alpaca Finance hiện tại đang hỗ trợ LYF đối với 6 cặp token trên MDEX, bao gồm:

 • ETH-USDT

 • BTCB-USDT

 • ETH-BTCB

 • BNB-BUSD

 • MDX-BUSD

 • BNB-BTCB

Tính đến ngày 10/4/2023, có tổng cộng 116 vị thế đang farming trên MDEX với lượng TVL khoảng ~$1,1Mn.

Do TVL trên MDEX đang giảm dần, chúng tôi đề xuất sẽ đóng lại tất cả các vị thế LYF đang mở trên MDEX nhằm bảo vệ người cho vay của chúng ta khỏi nguy cơ nợ xấu cũng như bảo vệ những người đi farm khỏi các tình huống xấu trong tương lai.

Chúng tôi khuyến nghị người dùng đang có ví thế LYF mở trên các pool của MDEX chủ động đóng lại.

Kế hoạch triển khai:

Chúng tôi sẽ triển khai theo các bước tương tự như cách đã làm với WaultSwap (tham khảo tại đây).

 1. Chúng tôi sẽ nâng cấp hợp đồng farming trên MDEX để cho phép một địa chỉ đặc biệt (ví dụ điểu chỉ được kiểm soát bởi đội ngũ dev) có thể thanh lý tất cả các vị thế trên MDEX (chỉ đối với MDEX, không có gì thay đổi với PSC hay Biswap).

 2. Chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp thanh lý. Thay vì swap các token không được vay trên DEX (điều này gây ra nợ xấu hoặc trượt giá do thanh khoản thấp), chúng tôi sẽ sử dụng giá oracle và cho phép một chiến lược thanh lý mới khấu trừ lượng tài sản cần thiết từ ví của chúng tôi, số lượng này được tính dựa trên giá oracle và chịu một mức chiết khấu 5%.

 3. Tất cả các vị thế farming bây giờ sẽ chỉ chứa các tài sản cơ sở (tài sản được vay) và có thể trả nợ và đóng vị thế.

 4. Giá trị còn lại sau khi trả nợ sẽ được gửi trả lại người dùng.

Ở bước thứ 2, đội ngũ Core của Alpaca sẽ cung cấp thanh khoản cần thiết để đóng các vị thế. Chúng tôi sau đó sẽ swap thủ công trên CEX hoặc DEX khác để lấy lại stablecoin. Nếu có lợi nhuận phát sinh từ quá trình này, chúng tôi sẽ dùng để mua lại ALPACA và đốt.

Bỏ phiếu

Đề xuất phát triển này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức chọn một. Sẽ có hai lựa chọn để cộng đồng bỏ phiếu:

 1. Dừng hỗ trợ các pool trên MDEX và đóng lại tất cả các vị thế trên MDEX.

 2. Giữ nguyên các pool

Kết quả:

 • Cộng đồng đã bỏ phiếu và đi đến lựa chọn Dừng hỗ trợ các pool trên MDEX và đóng lại tất cả các vị thế trên MDEX.

 • Tất cả các vị thế còn lại trên MDEX đã được đóng lại vào ngày 21/4/2023.

 • Quá trình đóng các vị thế đã phát sinh khoản lợi nhuận trị giá 1,547 USDC, số này đã được dùng để đốt ở lần đốt thứ 109 (bạn có thể tìm thấy các giao dịch đóng các vị thế tại đây).

Tham khảo:

Last updated