Cơ chế giảm đòn bẩy cho kho bạc

Tổng quan

Trong quá khứ, chúng ta đã chứng kiến những điều kiện vận hành thay đổi bất thường của các sản phẩm DeFi, trong đó có Kho bạc tự động của Alpaca Finance. Chúng ta đã chứng kiến diễn biến kịch tính liên quan tới stablecoin trong vụ sụp đổ của SVB, tỷ lệ sử dụng cao của USDT, theo sau là sự biến động mạnh về giá các loại tài sản, khi mà BNB giảm 20% rồi tăng 25% trong vòng một tuần. Đồng thời, sự kiện Binance Launchpad cũng khiến một số lượng lớn thanh khoản BNB bị rút khỏi pool lending, khiến cho tỷ lệ sử dụng của pool này tăng cao trong vòng 1 tuần.

Mặc dù trải qua nhiều thách thức, các sản phẩm của chúng tôi vẫn chứng tỏ được sự dẻo dai của mình, các Kho bạc tự động đã phục hồi hoàn toàn khả năng sinh lời sau những thời điểm khó khăn. Thậm chí, đa số các kho bạc mang lại lợi nhuận dương theo tháng trong giai đoạn này.

Những sự kiện này chính là những bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng vận hành của chúng ta, và thậm chí tạo cảm hứng để chúng ta tao ra một số cải tiến để tăng khả năng sinh lời bền vững, đều đặn cho các Kho bạc tự động. Cụ thể, chúng tôi đã nghĩ ra cách để ngăn chăn việc các Kho bạc tự động phải chịu lãi suất âm (APR âm) do lãi suất vay cao trong giai đoạn tỷ lệ sử dụng tăng cao (ví dụ như giai đoạn có sự kiện Binance Launchpad).

Cơ chế giảm đòn bẩy cho các kho bạc hoạt động như thế nào?

Trong giai đoạn có tỷ lệ sử dụng vốn cao, các Kho bạc tự động với mức đòn bẩy 8x sẽ tạm thời giảm mức đòn bẩy cho đến khi tỷ lệ sử dụng vốn giảm xuống, nhằm tránh việc APR bị âm do lãi suất vay cao.

Mức đòn bẩy sẽ được hạ thấp dần (ví dụ 8x-> 6x -> 4x), và sẽ giảm sâu hơn nếu tỷ lệ sử dụng vốn vẫn không giảm đáng kể sau khi đã giảm tỷ lệ đòn bẩy. Các Kho bạc sẽ trở lại mức đòn bẩy bình thường khi kết thúc giai đoạn có tỷ lệ sử dụng vốn cao.

Trong giai đoạn đầu triển khai tính năng này, quyết định giảm tỷ lệ đòn bẩy sẽ được đưa ra bởi đội ngũ vận hành Kho bạc tự động, bởi vì chúng tôi tin rằng đây là cách an toàn để bắt đầu. Sau khi thu thập nhiều dữ liệu hơn, chúng tôi sẽ đánh giá tự động quá trình điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy này.

Là người đầu tư vào các AV, bạn không cần phải làm gì cả. Khoản đầu tư của bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm lợi suất an toàn cho bạn trong khi tạm thời vận hành ở mức tỷ lệ đòn bẩy thấp. Chức năng đầu tư và Rút tiền vẫn hoạt đồng như bình thường.

Last updated