Điều chỉnh một vị thế AUSD

Theo AIP-25, AUSD đã được cho dừng hoạt động. Tất cả các vị thế AUSD còn lại đã bị đóng bắt buộc vào ngày 17/10/2023. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết về kế hoạch dự AUSD và AF1.0 Batch#1.

Trang này chỉ còn giá trị tham khảo.

Bên cạnh vị thế AUSD đang mở, bạn có thể dùng nút Adjust để thêm tài sản thế chấp hoặc vay thêm AUSD. Cách thức hiện như sau:

 • Đi tới trang Portfolio và click vào AUSD;

 • Kết nối ví của bạn, đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom);

 • Click "Adjust" để điều chỉnh vị thế mà bạn muốn thay đổi;

Để thêm thế chấp:

 • Lựa chọn loại tài sản bạn muốn dùng làm thế chấp là tài sản cơ sở (ví dụ BUSD) hay là ibToken (ví dụ ibBUSD);

  • Nếu bạn chọn tài sản cơ sở, Alpaca Finance sẽ chuyển đổi nó thành ibToken cho bạn;

 • Điền số lượng bạn muốn thêm

 • Click "Supply". Bạn sẽ thấy cửa sổ xác nhận hiện lên và click vào xác nhận.

 • Đợi giao dịch thành công, sau khi thành công bạn sẽ thấy các vị thế của mình trên trang Portfolio.

Vay thêm AUSD:

 • Lưu ý mức Đệm an toàn hiên tại của bạn trước khi vay thêm AUSD;

 • Chọn Borrow More?

 • Điền số lượng AUSD bạn muốn vay thêm:

  • Bạn có thể click "Safe Max" để vay lượng AUSD tối đa có thể;

 • Click "Borrow"

 • Xác nhận giao dịch;

 • Sau khi giao dịch thành công, vị thế mới của bạn sẽ hiển thị trên trang Portfolio.

Last updated