Rủi ro

Rủi ro đối với nhà cung cấp thanh khoản

Thua lỗ do tiếp xúc ngược (Counter Exposure):

 • ⚠️ Rủi ro:

  • Nhà cung cấp thanh khoản đóng vai trò như người tạo lập thị trường và chịu tiếp xúc ngược với vị thế ròng tổng hợp của sàn Perp. Về lý thuyết, đây là một loại rủi ro, nhưng trạng thái tiếp xúc này có thể được xem xét mang lại giá trị tích cực, bởi những gì đã được thể hiển trong các trường hợp quá khứ. Nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản cho trader sẽ nhận được lợi nhuận bền vững từ trạng thái tiếp xúc ngược tổng hợp ở phần lớn các thị trường theo dài hạn, kể cả sản Perp. Do đó tiếp xúc ngược là một lớp thu nhập bên trên lớp tiếp xúc giống như một quỹ index. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tiếp xúc ngược có thể dẫn đến thua lỗ.

 • ℹ️ Giaỉ pháp giảm thiểu:

  • Chúng tôi có một số cơ chế để chống lại việc các pool thanh khoản bị tiếp xúc ngược quá lớn theo một hướng nào đó. Bao gồm:

   • Funding rate: đây là tỷ lệ kiếm được theo từng khoảng thời gian hoặc được trả bởi các vị thế đang mở dựa trên tỷ lệ khối lượng hợp đồng Long đang mở / khối lượng hợp đồng short đang mở. Loại vị thế, long hoặc short, sẽ kiếm được tiền nếu chúng có khối lượng hợp đồng đang mở thấp hơn loại vị thế kia. Ví dụ, nếu nhưng tổng khối lượng hợp đồng mở đang nghiêng nặng về phía short, các vị thế long sẽ kiếm được tiền từ các vị thế short trong giai đoạn này, và điều này sẽ khuyến khích các vị thế long được mở thêm và các vị thế short bị đóng bớt. Mục đích của Funding rate là giữ cho sự cân bằng tương đối giữa khối lượng hợp đồng mở bên long và short, từ đó duy trì trạng thái tiếp xúc trung tính (pseudo-neutral) cho các nhà cung cấp thanh khoản trong phần lớn thời gian, và tránh việc tiếp xúc ngược quá lớn.

   • Lãi suất vay thay đổi theo tỷ lệ sử dụng vốn: khi tỷ lệ sử dụng vốn trong ALP tăng, chi phí để nắm giữ các vị thế đòn bẩy sẽ tăng, điều này khuyến khích người dùng đóng vị thế, điều này sẽ giảm trang thái tiếp xúc tổng tương đối trong pool thanh khoản.

Thời điểm trả lại tài sản:

 • ⚠️ Risk:

  • Bị chậm trong việc lấy lại khoản tiền đã nạp vào pool do tỷ lệ sử dụng của pool quá cao. Lưu ý rằng trader có thể giữ lệnh bao lâu tuỳ ý, miễn là họ muốn, và không có một thời hạn cụ thể nào được quy định và bắt buộc họ phải đóng vị thế và trả lại tiền.

 • ℹ️ Giaỉ pháp giảm thiểu:

  • Lãi suất vay thay đổi theo tỷ lệ sử dụng vốn: khi tỷ lệ sử dụng vốn trong ALP tăng, chi phí để nắm giữ các vị thế đòn bẩy sẽ tăng, điều này khuyến khích người dùng đóng vị thế. Điều này sẽ giúp hạ thấp tỷ lệ sử dụng vốn của pool và duy trì ở mức hợp lý, để nhà cung cấp thanh khoản có thể dễ dàng rút tiền bất cứ lúc nào.

Rủi ro đối với Trader

Rủi ro thanh lý:

 • ⚠️ Rủi ro:

  • Giống như bất kỳ sản phẩm đòn bẩy nào, sẽ luôn có rủi ro bị thanh lý nếu thị trường dịch chuyển theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn. Rủi ro này càng lớn khi tỷ lệ đòn bẩy càng cao.

 • ℹ️ Giải pháp giảm thiểu:

  • Chúng tôi triển khai một số cơ chế để giúp trader giảm thiểu rủi ro này:

   • Lệnh stop: Người dùng có thể quản lý rủi ro dễ dàng với loại lệnh tiên tiến của chúng tôi như stop loss và stop profit. Những lệnh này có thể được cài đặt để chúng thực thi trước khi vị thế chạm ngưỡng thanh lý.

   • Ngưỡng thanh lý cao: Đối với kiến trúc sàn Perp của Alpaca, chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng một ngưỡng thanh lý rất cao cho trader (95x) mà không phát sinh thêm các rủi ro khác như nợ xấu cho nhà cung cấp thanh khoản. Ngưỡng thanh lý cao sẽ làm tăng lớp đệm an toàn trước khi việc thanh lý xảy ra, từ đó giảm việc bị thanh lý đối với các vị thế.

Rủi ro hợp đồng thông minh

 • ⚠️ Rủi ro:

  • Trong khi các hợp đồng thông minh của chúng tôi đã được kiểm định bởi bên thứ 3, về mặt lý thuyết chúng vẫn có thể bị tấn công. Tích hợp với nền tảng bên thứ 3 như AMM mà chúng tôi đang xây dựng trên đó cũng có thể mang đến rủi ro về hợp đồng thông minh.

 • ℹ️ Giải pháp giảm thiểu:

  • Hợp đồng thông minh được kiểm định bởi nhiều bên thứ 3 chuyên nghiệp sẽ giảm rủi ro tồn tại lỗ hổng. Bạn có thể xem danh sách các bản báo cao kiểm định tại đây.

  • Chúng tôi cũng có một chương trình bounty để trao phần thưởng cho những người tìm thấy lỗ hổng trong mã lệnh của chúng tôi, đây là một lớp bảo vệ bổ sung. Chi tiết xem tại đây.

  • Mỗi khi quyết định tích hợp với một nền tảng mới, chúng tôi xem xét rất kỹ lượng. Chúng tôi sẽ chỉ làm việc với những nền tảng đã được kiểm định và có một hồ sơ tốt về công tác bảo mật.

Last updated