Page cover image

🔏Kho bạc tự động riêng tư

Theo AIP-13, cộng đồng đã bỏ phiếu để loại bỏ Kho bạc tự động riêng tư, do đó, người dùng từ bây giờ có thể đầu tư vào các kho bạc tự động có mức đòn bẩy cao mà không cần nắm giữ xALPACA hay xAUSD3EPS.

Chỉ những người sở hữu xALPACA hoặc xAUSD3EPS mới được phép đầu tư vào các kho bạc có mức đòn bẩy cao (>4x). Số lượng tối đa mà một người dùng có thể đầu tư vào tất cả các Kho bạc có mức đòn bẩy cao sẽ phụ thuộc vào số dư xALPACA / xAUSD3EPS mà nọ có.

Chúng tôi triển khai mức phân bổ động và tuyến tính, nơi mà $1.0 giá trị ALPACA được khóa sẽ tương ứng với $1 dung lượng đầu tư được phân bổ, chi tiết phía dưới:

Tuyến tính: Bạn càng nắm giữ nhiều xALPACA, mức dung lượng phân bổ cho bạn càng cao.

Ví dụ:

2 xALPACA = $1 tổng phân bổ trên tất cả các kho bạc

  • Ví dụ: Alice có 10,000 xALPACA, cô ấy sẽ được đầu tư $5,000 vào tất cả các Kho bạc có mức đòn bẩy cao.

  • Để rõ ràng hơn, trong trường hợp này, Alice có thể đầu tư $2,000 vào một kho bạc này, $500 vào kho bạc khác và $2,500 vào một kho bạc khác, miễn sao tổng không vượt quá $5,000.

  • Mức phân bổ sẽ được tính theo giá trị hiện tại của khoản đầu tư chứ không phải trên cơ sở chi phí. Nên khi khoản đầu tư tăng giá trị, nó sẽ chiếm thêm dung lượng được phân bổ.

Động: Tỷ lệ sẽ được điều chỉnh hàng tháng dựa trên giá của ALPACA.

  • Ví dụ: Hiện tại 2xALPACA = $1 phân bổ. Khi giá của ALPACA tăng 100%, tỷ lệ mới sẽ là 1xALPACA = $1 phân bổ, đảm bảo tỷ lệ theo $ là cố định.

Tỷ lệ hiện tại

3.1 xALPACA = $1 dung lượng phân bổ cho các Kho bạc có mức đòn bẩy cao

xAUSD3EPS

Người dùng cần stake token LP của AUSD3EPS trên Ellipsis để được quyền truy cập và đầu tư vào Kho bạc tự động có tỷ lệ đòn bẩy cao.

Khoảng thời gian stake: người dùng có thể lựa chọn khoảng thời gian stake từ 1 tuần tới 52 tuần. Tương tự với Kho bạc quản trị, khoảng thời gian khóa càng dài, dung lượng đầu tư được phân bổ càng cao.

Phân bổ: $1.0 giá trị AUSD3EPS được khóa sẽ được phân bổ $1 dung lượng đầu tư

Tỷ lệ hiện tại

1 AUSD3EPS = $1 dung lượng được phân bổ để đầu tư vào các Kho bạc có tỷ lệ đòn bẩy cao

Một số lưu ý khác:

  • Dung lượng phân bổ ở đây được tính theo giá trị vốn. Điều này có nghĩa là dung lượng phân bổ $1 tương đương với việc bạn có thể cung cấp $1 giá trị tài sản để có mức TVL là $8 đối với Kho bạc 8x.

  • Chúng tôi sẽ theo dõi số lượng đầu tư của mỗi hợp đồng thông minh tương ứng với mỗi Kho bạc (chứ không phải là số lượng token cổ phần trong ví). Do đó người dùng không thể lách luật bằng cách chuyển các token cổ phẩn ra khỏi ví của mình để có thể dung lượng.

  • Số dư xALPACA / xAUSD3EPS sẽ được xác định theo thời gian thực, on-chain tại thời điểm đầu tư.

  • Nếu số dư xALPACA / xAUSD3EPS của bạn rơi xuống dưới mức phân bổ cho phép SAU khi đầu tư, tiền của bạn vẫn được phép nằm lại trong Kho bạc, tuy nhiên khi muốn đầu tư thêm, bạn phải nâng số dư xALPACA / xAUSD3EPS của mình lên.

  • Tỷ lệ động, sẽ được điều chỉnh hàng tháng vào thời điểm đầu tháng. Để tránh việc bị thao túng, chúng tôi sẽ sử dụng giá trung bình của ALPACA trong 1 tuần trước thời điểm điều chỉnh.

Last updated