Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
Chiến lược Kho bạc tiết kiệm

Chiến lược Kho bạc tiết kiệm (saving)

Chiến lược Kho bạc tiết kiệm là gì?

Mỗi kho bạc tự động sẽ cung cấp vị thế Long 1x đối với các tài sản cryto hàng đầu (BTC, ETH, BNB) trong khi vẫn giúp bạn kiếm được lợi suất ổn định vào cao. Nói cách khác, nếu bạn muốn “go long” với các tài sản crypto hàng đầu, đầu tư vào Kho bạc tiết kiệm BNB sẽ tương tự như bạn đang mang BNB của mình đi cho vay ở pool lending hoặc nắm giữ BNB, ngoại trừ việc bạn sẽ kiếm được lợi suất với APY cao hơn.

Kho bạc tiết kiệm hoạt động như thế nào?

Tương tự như chiến lược trung tính với thị trường, chiến lược tiết kiệm sẽ mở hai vị thế farming sử dụng đòng bẩy, một vị thế long và một vị thế short. Tuy nhiên, sự khác nhau ở đây là chiến lược tiết kiệm sẽ cân bằng độ lớn của hai vị thế để duy trì trạng thái LONG 1x thay vì trung tính với thị trường như ở chiến lược trung tính. Do đó, bạn có thể nạp vào các tài sản như BNB, BTC hay Eth vào các Kho bạc tiết kiệm tương ứng, giữ vị thế long 1x với các tài sản này, và kiếm được lợi suất cao trên các tài sản này thay vì chỉ mang đi cho vay, stake trên các nền tảng DeFi hoặc CeFi.
Giống như các Kho bạc tự động, nếu giá thị trường của các tài sản dịch chuyển, Kho bạc tiết kiệm sẽ tái cân bằng các vị thế để đảm bảo trạng thái tổng luôn là Long 1x. Trong khi đó, Kho bạc tiết kiệm sẽ luôn đem lại thu nhập thụ động cho bạn thông qua việc đưa nguồn vốn của bạn vào cung cấp thanh khoản trên các DEX với tỷ lệ đòn bầy cao. Một điều quan trọng là bạn sẽ không phải chịu rủi ro bị thanh lý, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý rủi ro cho các Kho bạc tại đây [link]. Việc này giúp cho rủi ro của đầu tư vào Kho bạc tiết kiệm sẽ tương đương với rủi ro của việc cho vay trên các pool lending hoặc staking, nhưng thu được APY cao hơn và không bị khóa.
Hơn nữa, Kho bạc tiết kiệm sẽ tự động cộng dồn phần thưởng cho bạn, điều này giúp bạn có thể nạp tiền vào Kho bạc và không cần phải quản lý nó nữa. Trong thực tế, bạn không cần phải làm gì cả, ngoài việc ngồi nhìn số token của mình tăng lên từng giờ.
💡 Trong khi Kho bạc tự động với chiến lược trung tính với thị trường sẽ có giá trị được tính theo USD, thì Kho bạc tiết kiệm sẽ được tính theo crypto. Giả sử, Kho bạc tiết kiệm BNB sẽ được tính giá trị theo BNB. Điều này có nghĩa là nguồn vốn gốc và lợi suất sẽ được tính toán theo BNB.
Do đó, một cách khác để nghĩ về Kho bạc tiết kiệm là xem nó như một chiến lược tích lũy coin, vì nó là nơi để bạn không ngừng kiếm thêm các đồng coin tương ứng.

Ví dụ: Kho bạc tiết kiệm BTC với mức đòn bẩy 3x trên pool BTC-BUSD LP

Giả sử:
  • Alice đầu tư 4 BTC vào Kho bạc tiết kiệm BTC
  • Giá 1 BTC = 45.000 BUSD
Vị thế #1: Nạp vào 1 BTC và vay thêm 2 BTC
  • Tài sản trong pool LP: 1,5 BTC + 67.500 BUSD
  • Trạng thái: Short với 0,5 BTC | Long với 67.500 BUSD
Vị thế #2: Nạp vào 3 BTC và vay 270.000 BUSD
  • Tài sản trong pool LP: 4,5 BTC + 202.500 BUSD
  • Trạng thái: Long với 4,5 BTC | Short với 67.500 BUSD
Trạng thái tổng: Long với 4 BTC (tương đương Long 1x, BUSD là trung tính)
Như đã thấy ở trên, trạng thái tổng của Alice là Long với 4 BTC hay 1x, tuy nhiên cô ấy đang kiếm được 3x lợi suất từ việc farming và không có rủi ro bị thanh lý tài sản.
Việc đầu tư vào Kho bạc tiết kiệm cũng đơn giản như đầu tư vào Kho bạc tự động sử dụng chiến lược trung tính. Hợp đồng thông minh ở phía sau sẽ làm tất cả các công việc giám sát các vị thế để đảm bảo trạng thái Long 1x thông qua việc tái cân bằng khi cần thiết.
Copy link
On this page
Chiến lược Kho bạc tiết kiệm (saving)
Chiến lược Kho bạc tiết kiệm là gì?
Kho bạc tiết kiệm hoạt động như thế nào?
Ví dụ: Kho bạc tiết kiệm BTC với mức đòn bẩy 3x trên pool BTC-BUSD LP