Chiến lược Kho bạc tiết kiệm

Chiến lược Kho bạc tiết kiệm (saving)

Chiến lược Kho bạc tiết kiệm là gì?

Mỗi kho bạc tự động sẽ cung cấp vị thế Long 1x đối với các tài sản cryto hàng đầu (BTC, ETH, BNB) trong khi vẫn giúp bạn kiếm được lợi suất ổn định vào cao. Nói cách khác, nếu bạn muốn “go long” với các tài sản crypto hàng đầu, đầu tư vào Kho bạc tiết kiệm BNB sẽ tương tự như bạn đang mang BNB của mình đi cho vay ở pool lending hoặc nắm giữ BNB, ngoại trừ việc bạn sẽ kiếm được lợi suất với APY cao hơn.

Nguồn vốn được đầu tư sẽ tạo ra thu nhập thụ động thông qua việc canh tác lợi suất tự động (tạo lập thị trường cho DEX), ở mức đòn bẩy cao mà chỉ có Alpaca có thể cung cấp, và quan trọng nhất là, không có rủi ro bị thanh lý.

Lưu ý với mức độ tiếp xúc của Kho bạc tự động

Với đặc điểm của Thanh khoản tập trung (CL) trên UNIv3, mức độ tiếp xúc thường "cực đoan" hơn so với các phiên bản trước của Kho bạc tự động. Điều này đơn giản là do cách hoạt động của CL. Khi giá dịch chuyển đến biên của khoảng thanh khoản của bạn, bạn sẽ gần như chỉ còn lại một tài sản (và sẽ chỉ còn lại 1 tài sản khi giá dịch chuyển ra khỏi khoảng thanh khoản của bạn). Điều này trái ngược với UNIv2, nơi mà mức độ tiếp xúc của bạn thay đổi một cách nhẹ nhàng khi giá dịch chuyển do bạn cung cấp thanh khoản từ 0 tới vô cùng. Do đó, trong một vài điều kiện thị trường, có nhưng giai đoạn mức độ tiếp xúc thị trường của Kho bạc sẽ khác so với con số mục tiêu.

Kho bạc tiết kiệm hoạt động như thế nào?

Tương tự như chiến lược trung tính với thị trường, chiến lược tiết kiệm sẽ mở một vị thế canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy trên UNIv3. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai chiến lược là chiến lược tiết kiệm sẽ cân bằng độ lớn của hai vị thế để duy trì trạng thái LONG 1x thay vì trung tính với thị trường như ở chiến lược trung tính. Do đó, bạn có thể nạp vào các tài sản như BNB, BTC hay Eth vào các Kho bạc tiết kiệm tương ứng, giữ vị thế long 1x với các tài sản này, và kiếm được lợi suất cao trên các tài sản này thay vì chỉ mang đi cho vay, stake trên các nền tảng DeFi hoặc CeFi.

Giống như các Kho bạc tự động, nếu giá thị trường của các tài sản dịch chuyển, Kho bạc tiết kiệm sẽ phòng vệ các vị thế để đảm bảo trạng thái tổng luôn là Long 1x. Trong khi đó, Kho bạc tiết kiệm sẽ luôn đem lại thu nhập thụ động cho bạn thông qua việc đưa nguồn vốn của bạn vào cung cấp thanh khoản trên các DEX với tỷ lệ đòn bầy cao. Một điều quan trọng là bạn sẽ không phải chịu rủi ro bị thanh lý nhờ cơ chế quản lý rủi ro tự động của các kho bạc.

Hơn nữa, Kho bạc tiết kiệm sẽ tự động cộng dồn phần thưởng cho bạn, điều này giúp bạn có thể nạp tiền vào Kho bạc và không cần phải quản lý nó nữa. Trong thực tế, bạn không cần phải làm gì cả, ngoài việc ngồi nhìn số token của mình tăng lên từng giờ.

💡 Trong khi Kho bạc tự động với chiến lược trung tính với thị trường sẽ có giá trị được tính theo USD, thì Kho bạc tiết kiệm sẽ được tính theo crypto. Giả sử, Kho bạc tiết kiệm BNB sẽ được tính giá trị theo BNB. Điều này có nghĩa là nguồn vốn gốc và lợi suất sẽ được tính toán theo BNB.

Do đó, một cách khác để nghĩ về Kho bạc tiết kiệm là xem nó như một chiến lược tích lũy coin, vì nó là nơi để bạn không ngừng kiếm thêm các đồng coin tương ứng.

Ví dụ: Kho bạc tiết kiệm BTC với mức đòn bẩy 3x trên pool BTC-BUSD LP

Giả sử:

  • Alice đầu tư 4 BTC vào Kho bạc tiết kiệm BTC

  • Giá 1 BTC = 45.000 BUSD

Nó hoạt động như thế nào?

Để đạt được mức đòn bẩy 3x, kho bạc cần vay thêm lượng tài sản giá trị 8 BTC và lúc này tổng giá trị của vị thế sẽ là 12 BTC. Chúng ta biết rằng với mô hình XY=K, để cung cấp thanh khoản, chúng ta cần có lượng tài sản cân bằng ở cả hai phía của cặp token, có nghĩa là mỗi loại token trong cặp sẽ có giá trị tương đương 6 BTC.

Từ thông tin phía trên, chúng ta biết rằng mình cần vay thêm

  • Lượng BUSD có giá trị bằng 6 BTC = 27.000 BUSD

  • 2 BTC (4 BTC vốn + vay thêm 2 BTC = 6 BTC

Với độ lớn tối ưu này, chúng ta sẽ đạt được tỷ lệ 50-50.

Kịch bản bên trên là một ví dụ minh họa. Cới UNIv3, ví dụ đó sẽ đúng nếu bạn tạo vị thế LP với khoảng đối xứng trên và dưới. Tuy nhiên, nếu vùng giá không đối xứng, tỷ lệ tài sản yêu cầu sẽ khác đi.

Như bạn có thể thấy ở ví dụ trên, Alice sẽ long với 4BTC, tương tư với số vốn ban đầu của cô, nhưng với 3x lợi suất thu được và không có rủi ro thanh lý.

Đầu tư vào Kho bạc tiết kiệm sẽ đơn giản giống như đầu tư vào Kho bạc trung tính với thị trường. Hợp đồng thông minh ở phía sau sẽ làm tất cả mọi việc để duy trì các vị thế ở mức độ tiếp xúc 1x long bằng việc tái cân bằng khi cần thiết.

Last updated