Chiến lược trung tính với thị trường

Chiến lược trung tính với thị trường (Pseude-Delta-Neutral Strategy) là gì?

Những người dùng thông thạo của Alpaca Finance chắc không còn lạ lẫm với khái niệm này. Chúng tôi đã viết về chiến lược này trong quá khứ, bạn có thể tìm thấy trong Học viên Alpaca tại đây và trong bảng tính hỗ trợ yield farming tại đây.

Chiến lược trung tính với thị trường là một chiến lược farming sử dụng đòn bẩy mà bạn có thể farm các cặp có APY cao trong khi tối thiểu hóa được rủi ro bằng cách phòng hộ trạng thái thái “phơi nhiễm thị trường – market exposure” cho các vị thế của mình. Kho bạc tự động sẽ loại bỏ được phần lớn rủi ro biến động của thị trường bằng cách vay và triển khai tổ hợp các tài sản được tối ưu hóa và tái cân bằng chúng để đạt được mức độ trung tính với thị trường. Nói một cách đơn giản theo ngôn ngữ của những chú lạc đà là: Lợi suất cao và rủi ro thấp.

Điều này đạt được bằng cách vay các tài sản với tỷ lệ tối ưu và triển khải chúng vào một vị thế cung cấp thanh khoản LP để đạt được trạng thái trung hòa với biến động giá của cặp token. Trong phiên bản trước của Kho bạc tự động, điều này đạt được bằng cách mở hai vị thế canh tác lợi suất, và do hạn chế của hợp đồng thông minh, nó chỉ cho phép vay một loại tài sản trong mỗi vị thế. Với AVv3, chúng tôi đã tạo ra bộ code hiệu quả hơn, ở đó, các vị thế LP đơn lẻ có thể vay nhiều loại tài sản, từ đó đạt được các kết quả tương tự.

Lưu ý với mức độ tiếp xúc của Kho bạc tự động

Với đặc điểm của Thanh khoản tập trung (CL) trên UNIv3, mức độ tiếp xúc thường "cực đoan" hơn so với các phiên bản trước của Kho bạc tự động. Điều này đơn giản là do cách hoạt động của CL. Khi giá dịch chuyển đến biên của khoảng thanh khoản của bạn, bạn sẽ gần như chỉ còn lại một tài sản (và sẽ chỉ còn lại 1 tài sản khi giá dịch chuyển ra khỏi khoảng thanh khoản của bạn). Điều này trái ngược với UNIv2, nơi mà mức độ tiếp xúc của bạn thay đổi một cách nhẹ nhàng khi giá dịch chuyển do bạn cung cấp thanh khoản từ 0 tới vô cùng. Do đó, trong một vài điều kiện thị trường, có nhưng giai đoạn mức độ tiếp xúc thị trường của Kho bạc sẽ khác so với con số mục tiêu.

Nó hoạt động như thế nào?

1.) Farming với đòn bẩy cho phép bạn kiếm được lợi suất cao hơn. Tuy nhiên đi kèm với đó là rủi ro. Rủi ro lớn nhất là bị thanh lý vị thế do biến động của thị trường.

  • Ví dụ: Nếu bản mở một vị thế farming sử dụng đòn bẩy 3x cho cặp BNB-USDT (vay USDT), bạn sẽ ở trạng thái long 1.5x với BNB.

2.) Với chiến lược trung tính với thị trường, chúng tôi sẽ loại bỏ rủi ro biến động của tài sản có giá trị thay đổi (ví dụ trong trường hợp này là BNB) bằng cách vay số lượng hợp lý các tài sản để phòng hộ rủi ro cho tài sản biến động.

  • Ví dụ: Với mức đòn bẩy 3x, tỷ lệ tối ưu là vay 1,5x cho tài sản biến động và 0,5x cho tài sản stablecoin. Như bạn có thể nhìn thấy bên dưới, với tỷ lệ này, chúng ta sẽ có được 1,5x tài sản biến động và 1,5x tài sản stablecoin (1x từ vốn và 0,5x từ đi vay).

Kịch bản bên trên là một ví dụ minh họa. Cới UNIv3, ví dụ đó sẽ đúng nếu bạn tạo vị thế LP với khoảng đối xứng trên và dưới. Tuy nhiên, nếu vùng giá không đối xứng, tỷ lệ tài sản yêu cầu sẽ khác đi.

Với tỷ lệ tối ưu, các tài sản vay sẽ kết hợp chính xác để tạo ra vị thế LP với mức đòn bẩy 3x như yêu cầu. Do đó, bạn đạt được trạng thái trung tính với thị trường và chỉ tiếp xúc 1x với phần vốn của bạn.

3.) Qua thời gian, các vị thế sẽ không còn duy trì được trạng thái trung tính do tác động của việc tự động gộp lãi, trả lãi suất vay và giá của các tài sản biến động. Với chiến lược trung tính tự động, người quản lý Kho bạc sẽ xác định thời điểm thực hiện giao dịch phòng hộ để giảm mức độ tiếp xúc rủi ro của Kho bạc, dựa trên cơ chế phòng hộ.

4.) Bên cạnh phòng hộ, chúng tôi cũng có một giao dịch giảm đòn bẩy như là một cơ chế an toàn dự phòng để lấy một phần tài sản của Kho bạc mang đi trả nợ.

5.) Lợi thế chính của việc sử dụng Kho bạc tự động thay vì thao tác bằng tay chiến lược tương tự là Các kho bạc tự động sử dụng chiến lược trung tính thị trường sẽ không có rủi ro bị thanh lý. Các kho bạc này sẽ không kết nối với các bot thanh lý và không cho phép việc thanh lý được diễn ra.

Tuy nhiên, do có cơ chế an toàn dự phòng nên việc không có rủi ro thanh lý sẽ không làm tăng rủi ro nợ xấu cho những người cho vay trên nền tảng.

Last updated