Điều chỉnh vị thế khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy

Trên trang Farm, ở phần Active Positions, bạn có thể sử dụng công cụ Adjust Position để thêm tài sản thế chấp hoặc vay mượn thêm token. Khi bạn thêm tài sản thế chấp, mức đòn bẩy của bạn sẽ giảm xuống. Khi bạn vay nhiều token hơn, mức đòn bẩy của bạn sẽ tăng lên. Hướng dẫn từng bước này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện cả hai.

Bạn cũng có thể giảm mức đòn bẩy của mình mà không cần thêm tài sản thế chấp bằng cách đóng một phần vị thế của mình bằng công cụ partial close của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn muốn tăng mức đòn bẩy của mình mà không cần vay thêm token, bạn cũng có thể đạt được điều này bằng cách đóng một phần vị thế của mình.

 • Điều hướng đến trang Farm

 • Kết nối ví của bạn (ví dụ: MetaMask). Kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom).

 • Các vị thế khai thác hiện tại của bạn sẽ được hiện ở phần Your Positions ở trang Portfolio. Ấn chọn Adjust Position trên các vị thế tương ứng nếu bạn muốn điều chỉnh nó.

Để thêm tài sản thế chấp (giảm tỷ lệ đòn bẩy):

 • Nhập vào số lượng tài sản thế chấp bạn muốn thêm

  • Bạn có thể nhập vào bất kỳ sự kết hợp nào của hai tài sản trong cặp khai thác. Hợp đồng thông minh của chúng tôi sẽ chuyển đổi tối ưu tài sản ký gửi của bạn và tài sản đi vay để có được mức phân chia giá trị bằng nhau để cung cấp cho pool.

  • Khi bạn nhập số lượng vào, bạn có thể thấy trực tiếp Tỷ lệ Nợ và mức đòn bẩy thay đổi như thế nào ở phía dưới giao diện

 • Để áp dụng các điều chỉnh của mình, ấn Adjust Position. Bạn sẽ nhận được một thông báo pop-up trong MetaMask của bạn để chấp nhận các giao dịch

 • Chờ cho giao dịch được xử lý

 • Khi giao dịch đã hoàn tất, bạn sẽ thấy vị thế khai thác được cập nhật của mình trong phần Your Positions trên trang Farm

Để vay thêm token (tăng tỷ lệ đòn bẩy):

 • Nhớ lưu ý vị thế đòn bẩy hiện tại của bạn trước khi điều chỉnh

 • Nhấn Borrow More?

 • Sử dụng thanh trượt hoặc nhập một số để điều chỉnh mức đòn bẩy của bạn. Nó phải cao hơn mức đòn bẩy ban đầu của bạn

  • Nếu bạn điều chỉnh mức đòn bẩy dưới mức đòn bẩy ban đầu, bạn sẽ được nhắc để thêm tài sản thế chấp

 • Để áp dụng các điều chỉnh của mình, ấn Adjust Position. Bạn sẽ nhận được một thông báo pop-up trong MetaMask của bạn để chấp nhận các giao dịch

 • Chờ cho giao dịch được xử lý

 • Khi giao dịch đã hoàn tất, bạn sẽ thấy vị thế khai thác được cập nhật của mình trong phần Your Positions trên trang Portfolio.

Last updated