Những cách giao dịch phi tập trung tiên tiến với Sàn Perp của Alpaca Finance

Giới thiệu về hợp đồng tương lai vĩnh viễn on-chain

Thế giới giao dịch phi tập trung đang tiến hoá nhanh chóng, và hợp đồng tương lai vĩnh viễn là trái tim của sự tiến hoá này. Bài viết này sẽ khám phá vai trò không thể thiếu của hợp đồng tương lai vĩnh viễn trong các chiến lược phòng ngừa rủi ro và thực hiện các giao dịch trong crypto, làm nổi bật tính năng đổi mới của nền tảng Alpaca Finance, khiến nó trở nên nổi bật trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi).

Đi tới Alpaca Finance Perpetual Futures Exchange

Những tính năng chính

1. Khai thác lãi suất funding

Một tính năng nổi bật của Sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn của Alpaca Finance là khai thác lãi suất funding. Cơ chế này cho phép các trader kiếm tiền bằng cách nắm giữ các vị thế đối trọng với số đông của hợp đồng mở ở một mức giá nhất định. Nếu phần đông các trader mở vị thế long, những người nắm giữ vị thế short sẽ được trả tiền, và ngược lại.

Lãi suất funding trên Alpaca Finance được tự động cộng dồn hàng giờ để tận dụng hiệu ứng lãi suất kép.

Trên sàn giao dịch tập trung, phí funding của bạn thường được cộng dồn sau mỗi 8 tiếng, và doanh thu sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn:

Xem thêm bảng tính toán về khai thác lãi suất Funding

2. Long và Short BTC, ETH và BNB bằng hợp đồng tương lai vĩnh viễn

Nền tảng cho phép các chiến lược giao dịch như long BTC, ETH, BNB hoặc short các loại tài sản trên để phòng hộ rủi ro cho các các vị thế giao ngay khi thị trường giảm.

Go to the step-by-step guide for Perpetual Futures trading

Go to Traders Benefits in documentation

3. Thiết lập trạng thái trung tính (Delta). Phòng hộ giữa vị thế giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh viễn

Nếu bạn muốn đạt được sự ổn định giá trị cho danh mục đầu tư của mình trong crypto, hoặc bạn dự đoán là thị trường sẽ đi xuống nhưng không muốn thanh lý vị thế của mình, bạn có thể phòng hộ (hedging) với hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Bạn thực hiện điều đó bằng cách tạo một vị thế short cùng độ lớn với vị thế giao ngay của mình. Nhờ có đòn bảy, bạn có thể làm điều đó một cách tối ưu hoá bằng cách sử dụng một lượng nhỏ tài sản thế chấp. Bạn có thể khai thác lãi suất funding do hợp đồng mở bên long nhiều hơn bên short. Bạn có thể nắm giữ vị thế của mình trong thị trường đi xuống cho đến khi nào lãi suất funding vẫn đang mang lại lợi nhuận cho bạn. Sau khi đóng vị thế của mình thành công và thu được lợi nhuận, bạn có thể mua thêm tài sản cơ sở mà mình đang nắm giữ.

Kết luận

Giao dịch trên Sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn phi tập trung của Alpaca Finance mở ra một thế giới cơ hội cho các trader trong thị trường crypto. Dù là khai thác lãi suất funding, phòng hộ lại vị thế của bạn hay short các đồng tiền mã hoá hàng đầu, Alpaca Finance cũng cung cấp một môi trường an toàn, on-chain cho cả những trader lão luyện cũng như trader theo mua. Với khả năng cho phép người dùng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên BNB chain, cộng với các chiến lược phòng hộ phức tạp, nền tảng Alpaca Finance là một công cụ vô giá đối với bất kỳ trader nào.

Bắt đầu giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Alpaca Finance

Last updated