"Giải phóng thanh khoản từ khoản nắm giữ dài hạn" có nghĩa là gì?

Giải phóng thanh khoản từ những khoản nắm giữ dài hạn có nghĩa là chuyển đổi những tài sản đang được nắm giữ dài hạn thành tiền mặt hoặc thành các loại tài sản có thể được giao dịch mua bán dễ dàng. Về bản chất, điều này liên quan tới việc biến các khoản đầu tư kém thanh khoản, ví dụ như bất động sản hoặc các khoản đầu tư dài hạn trong thị trường cổ phiếu hoặc các tài sản crypto thuộc dạng blue chip như BTC, ETH hay BNB, thành những tài sản thanh khoản như stablecoin. Số stablecoin này sẽ được sử dụng cho các mục đích khác, như tài trợ cho một ý tưởng kinh doanh, giải quyết vấn đề tài chính khẩn cấp, hoặc tận dụng các cơ hội đầu tư như mua thêm những loại tài sản đã được nhắc tới. Quá trình này cho phép các cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể tận dụng được giá trị của các khoản nắm giữ của mình mà không cần phải bán chúng đi.

Giải phóng thanh khoản từ BTC, ETH và BNB tại đây

Đâu là những phương án hay chiến lược phổ biến để giải phóng thanh khoản từ các khoản nắm giữ dài hạn?

Phương án phổ biến để giải phóng thanh khoản từ các khoản nắm giữ dài hạn bao gồm tái cấp vốn, vay vốn dựa trên giá trị của các tài sản nắm giữ thông qua Thị trường tiền tệ. Các khoản vay có thể được bảo đảm nhờ giá trị của các tài sản nắm giữ, mang lại nguồn tiền khẩn cấp trong khi vẫn giữ được quyền sở hữu.

Bạn chỉ cần cung cấp tài sản làm thế chấp vào hợp đồng thông minh và vay bất kỳ tài sản nào mà bạn muốn.

Đọc thêm về cách Thị trường tiền tệ hoạt động

Đầu là những lợi ích tiềm năng của việc giải phóng thanh khoản từ các khoản nắm giữ dài hạn?

Giải phóng thanh khoản từ các khoản nắm giữ dài hạn mang lại một số lợi ích, bao gồm được tiếp cận với nguồn tiền mặt khẩn cấp để dùng cho các cơ hội đầu tư, tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp, hoặc trang trải các chị phí ngoài dự kiến. Nó cung có thể giúp đa dạng hoá các danh mục đầu tư bằng cách phân bổ lại nguồn vốn vào các lớp tài sản hoặc các cơ hội khác nhau. Ngoài ra, nó có phép các cá nhân và doanh nghiệp có thể tận dụng được các điều kiện thuận lợi trên thị trường mà không cần bán toàn bộ vị thế. Hơn nữa, việc được tiếp cận với nguồn thanh khoản có thể mang lại sự linh hoạt về mặt tài chính và giảm thiểu việc phải thanh lý tài sản trong những thời điểm không thuận lợi.

Lãi suất cho vay

Nếu giá trị của các tài sản dùng đề thế chấp giảm, sẽ có rủi ro bị thanh lý tài sản. Tuỳ thuộc vào phương pháp đang sử dụng, sẽ có những khoản thanh toán lãi suất và phí liên quan tới việc tiếp cận thanh khoản, những thứ này có thể ăn mòn dần vào giá trị của khoản nắm giữ. Hơn nữa, sử dụng đòn bẩy có thể khuêch đại thua lỗ nếu thị trường đi theo hướng không mong muốn. Tuy nhiên nếu tài sản được mang đi cho vay, nó có thể mang lại lợi suất và làm giảm thiểu chi phí đi vay.

Đọc thêm về các rủi ro

Làm thế nào để biến được đâu là thời điểm hay điều kiện hợp lý để giải phóng thanh khoản cho các khoản nắm giữ dài hạn?

Xác định đúng thời điểm để giải phóng thanh khoản cho các khoản nắm giữ dài hạn cần dựa vào nhiều yếu tố, bao gồm, mục tiêu tài chính cá nhân, điều kiện thị trường và các hoàn cảnh cụ thể liên quan tới các tài sản. Điều cần thiết là phải đánh giá được mức độ cấp thiết của nhu cầu về stablecoin, ảnh hưởng tiềm tàng tới kế hoạch tài chính dài hạn và các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới việc giải phóng thanh khoản. Thực hiện các phân tích thấu đáo về điều kiện thị trường hiện hành, hiệu suất hoạt động của các tài sản và các lựa chọn có sẵn để tiếp cận với thanh khoản là yêu cầu quan trọng. Thông thường, bạn muốn nắm giữ tài sản crypto của mình qua mùa tăng trưởng và vay dựa trên chúng. Nếu giá của tài sản tăng, bạn có thể vay được nhiều hơn và dễ dàng trả nợ sau khi thanh lý một phần tài sản thế chấp.

Đọc thêm về Thị trường tiền tệ của chúng tôi trên Medium

Last updated