AIP-5: Điều chỉnh mô hình lãi suất

Cơ sở:

Khi Alpaca ra mắt vào tháng 3/2021, thị trường đang trong một đợt tăng trưởng mạnh.

Đó là một trạng thái thị trường rất khác với nhu cầu đầu cơ cao và mức lợi suất cũng rất cao. Lợi suất trên các DEX chưa có đòn bẩy trên BNB Chain đều có APR ở mức 50% - 100%. Tuy nhiên, mức lợi suất này đã giảm dần theo thời gian khi có nhiều vốn hơn được đưa vào thị trường và giá của các token như CAKE giảm mạnh.

Hiện tại, APR từ các farm chính đều ở dưới 15% (cập nhật ngày 29/3/2022)

PCS BNB-USDT: 15.01%

PCS BNB-BUSD: 13.94%

MDEX BNB-BUSD: 10.31%

MDEX ETH-USDT: 13.31%

Điều này có ý nghĩa gì với mô hình lãi suất của chúng ta? Mức 20% cho đoạn thứ 2 là cao quá so với mức lợi suất chung hiện tại, do đó sẽ rất ít người chịu vay ở mức lãi suất này. Đơn giản là họ không thể kiếm đủ lợi nhuận khi canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy với mức lãi suất cao như vậy.

Và kết quả là, tỷ lệ sử dụng vốn trong các pool cho vay rất hiếm khi vượt lên trên 40% (lãi suất vay là 15% tại mức tỷ lệ sử dụng vốn bằng 40%). Đa phần các pool cho vay đều cho tỷ lệ sử dụng vốn vay nằm trong khoảng 30% - 40% trước khi Kho bạc tự động được ra mắt. Điều này khiến cho một lượng lớn vốn đang bị nằm không, điều này dẫn tới APY mà những người cho vay thu được cũng thấp.

Chúng tôi tin rằng một mức cân bằng hiệu quả hơn có thể đạt được thông qua việc giảm lãi suất vay ở đoạn thứ 2 của đường cong lãi suất xuống. Điều này sẽ thúc đẩy một tỷ lệ sử dụng vốn cao hơn trong khi vẫn duy trì hoặc thậm chỉ tạo ra mức doanh thu cao hơn cho những người cho vay.

Ví dụ:

StateSupply (USD)Borrowed (USD)Borrowing Interest RateAnnual Interest paid (USD)Lenders APR

State1

100

30

10%

3

3%

State2

100

50

9%

4.5

4.5%

Như bạn có thể thấy trong ví dụ phía trên, với tỷ lệ sử dụng vốn cao hơn, người đi vay chỉ phải chịu mức lãi suất thấp hơn (từ 10% -> 9%) trong khi người cho vay lãi hưởng lợi suất cao hơn (từ 3% -> 4.5%).

Câu hỏi ở đây là: Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng nhu cầu vay sẽ tăng để tăng tỷ lệ sử dụng vốn, để bù đắp cho việc hạ lãi suất?

Thách thức:

Đội ngũ chủ chốt của Alpaca đã thảo luận về vấn đề này trong quá khứ, câu hỏi phía trên là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi chưa hạ mức lãi suất ở đoạn thứ hai xuống cho đến nay. Không có điều gì đảm bảo rằng việc hạ lãi suất sẽ giúp tăng nhu cầu vay.

Nếu không có nhu cầu vay mới, người cho vay và giao thức của chúng ta sẽ thu được ít doanh thu, điều này dẫn đến người cho vay sẽ rút tiền khỏi giao thức, điều này tạo ra một vòng lặp luẩn quẩn dẫn tới TVL của giao thức bị giảm mạnh.

Trong thực tế, chúng tôi đã thử điều này vào Quý 3/2021, khi mà chúng ta đã dịch chuyển điểm bắt đầu của đoạn thứ 2 từ tỷ lệ sử dụng vốn 50% đến 60% nhằm khuyến khích người đi vay mở nhiều vị thế hơn. Nhưng điều đó đã không mang lại hiệu quả nào đáng kể, và chúng ta đã không thúc đẩy việc đó xa hơn.

Cơ sở lý luận:

Với sự ra mắt của Kho bạc tự động, tình thế đã thay đổi. Chúng tôi đã nhận thấy nhu cầu rất lớn từ cộng đồng đối với sản phẩm Kho bạc tự động, với giới hạn TVL của các pool có mức đòn bẩy 8x nhanh chóng được điền đầy chỉ sau vài giờ ra mắt.

Vì vậy, với các Kho bạc tự động, chúng tôi rất tự tin rằng chúng ta có thể đạt được tỷ lệ sử dụng vốn cao hơn, nơi mà tất cả người dùng trong hệ sinh thái đều được hưởng lợi.

Việc điều chỉnh mô hình lãi suất sẽ tạo ra 5 lợi ích chính

  • APY cao hơn cho người cho vay

  • Lãi suất thấp hơn cho người đi vay

  • Doanh thu cao hơn cho giao thức

  • Có thêm dung lương cho các Kho bạc tự động

  • Tỷ lệ sử dụng vốn vay cao hơn sẽ giúp giao thức ổn định hơn

Phương án đề xuất:

Chúng tôi đề xuất các mô hình lãi suất mục tiêu sau đây cho mỗi loại tài sản:

Slope2 Kink: mức tỷ lệ sử dụng vốn mà ở đó đoạn thứ 2 của đường cong lãi suất bắt đầu.

Slope2 Interest: tỷ lệ lãi suất cho vay ở đoạn thứ hai

AssetSlope2 kinkSlope2 interestLend APYs at Slope2

BNB

85%

12.5%

~ 10% - 12%

BUSD

85%

12.5%

~ 10% - 12%

USDT

85%

12.5%

~ 10% - 12%

BTC

85%

7.5%

~ 6% - 7%

ETH

85%

7.5%

~ 6% - 7%

USDC

85%

10.0%

~ 8% - 10%

Như bạn thấy ở phía trên, nếu chúng ta có thể nâng tỷ lệ sử dụng vốn cho đoạn thứ 2, người cho vay cũng được hưởng lợi với APY cho vay cao hơn.

Chúng ta có thể thực hiện điều nay ngay, nhưng thay vì vậy, chúng ta điều chỉnh đường cong từ từ cho từng token mỗi lần chúng ta có thêm Kho bạc tự động mới. Với cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng doanh thu cho lender và giao thức không bị ảnh hưởng bất lợi từ thay đổi này. Đội ngũ chủ chốt của Alpaca sẽ thận trọng khi thực hiện điều chỉnh mô hình lãi suất trong phạm vi giới hạn phía trên. Ví dụ, slope2 kink cho BNB sẽ không bao giờ lớn hơn 85% và slope2 interest sẽ không thấp hơn 12.5%.

Biểu đồ phía dưới mô tả cách đường cong lãi suất thay đổi. Các thông số cụ thể sẽ dựa vào các thông số khác nhau tại từng thời điểm như TVL, APR...

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu đồng ý điều chỉnh mô hình lãi suất.

Tham khảo:

Last updated