Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
🌿
Grazing Range (Cũ)
The Grazing Range: a magical place where Alpacas can graze on rare crops of their choice.
Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.
(Grazing Range the cấu trúc mới đã được khởi chạy từ ngày 23/12/2022, bạn có thể tìm thấy ở đây)
Trên trang Graze, mỗi Alpaca trong số các bạn sẽ có thể chọn token phần thưởng mà bạn muốn và stake ibALPACA của mình để nhận những phần thưởng đó. Ngoài ra, nếu bạn stake tối thiểu 500/5000/50.000 (ba bậc) của ibALPACA trong một pool từ khi thành lập cho đến khi kết thúc (thường là 4 tuần), bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt - một Alpaca NFT độc quyền. Bạn có thể theo dõi Twitter của chúng tôi để tìm hiểu khi nào sẽ có các pool mới trên Grazing Range.
Với việc triển khai Khoa bạc Quản trị, cấu trúscu acr Grazing Range đã thay đổi, chỉ những người stake trong Kho bạc Quản trị mới đủ điều kiện nhận phần thưởng từ các Grazing Range trong tương lai. Để tìm thấy danh sách đầy đủ các pool Grazing Range mới, vui lòng vào đây.

Grazing Range Pools

Pool #
Project
Token Rewards
Rewards Amount
Status
Pool's Detail
1
bMXX
10,000 bMXX
Completed
2
BELT
2,830 BELT
Completed
3
BOR
329 BOR
Completed
4
BRY
32,000 BRY
Completed
5
SeaScape
pCWS
9,500 pCWS
Completed
6
Swingby
SWINGBY
812,274 SWINGBY
Completed
7
DODO
DODO
93,850 DODO
Completed
8
ODDZ
ODDZ
289,000 ODDZ
Completed
9
FORM
1,000,000 FORM
Completed
10
Orbs
ORBS
1,635,220 ORBS
Completed
11
WEX
7,690,000 WEX
Completed
12
PMON
19,425 PMON
Completed
13
PHA
361,100 PHA
Completed
14
ALM
837,310 ALM
Completed
15
KALA
281,250 KALA
Completed
16
NAOS
135,135 NAOS
Completed
17
SCIX
5% of SCIX supply
Active
18
DVI
355,700 DVI
Completed
19
LatteSwap
LATTE
308,288 LATTE
Completed
Copy link