AIP-26: Di chuyển Kho bạc Quản trị

Cơ sở và lý luận:

Theo như AIP-24, tất cả token được khoá trong Kho bạc Quản trị sẽ được mở khoá tự động khi chuyển đổi mô hình quản trị sắp tới. Người dùng sẽ phải tự mình thao tác việc khoá token của mình vào Kho bạc mới. Điều này có thể phá vỡ "lock momentum" và việc bắt buộc người dùng phải tự khoá token của mình vào Kho bạc mới có thể khiến cho một lượng lớn token ALPACA không được khoá, dẫn tới áp lực bán lên ALPACA. Do đó, chúng tôi đề xuất token đã khoá trong Kho bạc cũ vẫn được tự động khoá trong Kho bạc mới (người dùng sẽ có thể rút chúng sau 21 ngày, đó là thời hạn khoá tối đa của Kho bạc mới).

Triển khai:

Tự động chuyển đổi xALPACA từ Kho bạc quản trị cũ sang Kho bạc mới. Bằng cách này, token đã khoá sẽ tiếp tục bị khoá, và duy trì được động lượng khoá.

Nếu người dùng muốn mở khoá, họ có thể làm vậy trên Kho bạc mới. Với nhiều người dùng không cần mở khoá ngay, họ sẽ muốn token của họ tiếp tục được khoá.

Lưu ý:

  • xALPACA đã được khoá trong Kho bạc cũ ở thời điểm chuyển đổi sẽ không được dịch chuyển sang Kho bạc mới. Người dùng có thể claim chúng trực tiếp trên bscscan theo hướng dẫn tại đây.

  • Kho bạc mới dự kiến sẽ ra mắt vào giữa Tháng 11.

Bỏ phiếu:

AIP này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức lựa chọn ra một phương án duy nhất.

  • YES: Đồng ý chuyển token ALPACA đang bị khoá sang Kho bạc mới.

  • NO: Không đồng ý, người dùng muốn khoá sẽ phải tự thực hiện.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã chọn YES.

Tham khảo:

Last updated