Tiếng Việt
Search
K
🗳

Kho bạc Quản trị (Cũ)

Kho bạc Quản trị của Alpaca là bản sao chương trình quản trị của Curve DAO. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những mô hình tốt nhất trong việc tạo ra sự hài hòa giữa cơ chế khuyến khích từ giao thức với lòng trung thành của những người nắm giữ ALPACA.
Bạn sẽ có thể lựa chọn khoảng thời gian mà bạn muốn khóa token ALPACA của mình, từ ngắn nhất là 1 tuần cho đến dài nhất là 1 năm. Đổi lại, bạn sẽ nhận được token xALPACA, token này thể hiện “cổ phần” của bạn trong pool phần thưởng quản trị cũng như quyền biểu quyết của bạn khi mà chức năng biểu quyết ra mắt vào quý 1/2022.
Số lượng xALPACA bạn nhận được sẽ được tính dựa trên số lượng ALPACA bạn khóa và thời hạn khóa còn lại, ở đó, 1 ALPACA được khóa trong vòng 1 năm sẽ nhận được 1 xALPACA. Số dư xALPACA của bạn sẽ giảm tuyến tính theo thời gian cho đến khi bằng 0 vào thời điểm mở khóa.
Thời gian khóa càng dài, bạn càng nhận được nhiều xALPACA, điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được APY cao hơn và quyền voting cũng lớn hơn.
Ví dụ 1:
 • Alice khóa 100 ALPACA trong vòng 52 tuần và sẽ nhận được 100 xALPACA.
 • 26 tuần sau, số dư xALPACA của Alice sẽ giảm về thành 50 xALPACA.
Ví dụ 2:
 • John khóa 100 ALPACA trong vòng 26 tuần và nhận được 50 xALPACA.
 • Sau đó John quyết định kéo dài thời gian khóa thành 52 tuần, lúc này anh ấy sẽ nhận thêm 50 xALPACA nữa và thành có tổng cộng 100 xALPACA.
Số lượng xALPACA thực tế có thể sẽ sai lệch một chút do làm tròn số ngày trong một năm. Tuy nhiên việc này là giống nhau đối với tất cả người dùng.
💡 Một vài mẹo:
 • Để tối đa hóa APY của mình, bạn có thể kéo dài thời gian khóa của mình lên sau mỗi tuần.
 • Bạn có thể khóa thêm ALPACA hoặc kéo dài thời gian khóa vào bất cứ thời điểm nào.
 • Bạn chỉ có thể có 1 vị thế khóa duy nhất cho mỗi địa chỉ ví. Nếu bạn muốn có nhiều vị thế khóa với thời hạn khóa khác nhau, bạn có thể chia ra dùng nhiều ví.

🎁Phần thưởng

Bằng việc khóa ALPACA của mình, bạn sẽ được nhận những phần thưởng sau đây:

1. Phần thưởng từ Grazing Range

Những người khóa ALPACA vào vault quản trị sẽ được nhận toàn bộ phần thưởng từ các pool Grazing Range trong tương lai. Hơn nữa, bạn không cần phải chọn pool để stake như hiện tại nữa. Nếu có nhiều pool đang được mở ở cùng một thời điểm, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ tất cả các pool đó cho bạn. APY của bạn sẽ được tăng lên. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các pool Grazing Range tại đây.

2. Chia sẻ doanh thu từ Alpaca Finance

Để ALPACA phản ánh đúng giá trị của Alpaca Fiance hơn nữa, và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người nắm giữ ALPACA, chúng tôi sẽ điều chỉnh phí hiệu suất hoạt động farming dùng đòn bẩy lên 9% (9% của phần thưởng từ hoạt động farming). Trong đó 5% sẽ được chuyển đến và phân bổ cho những người khóa ALPACA trong vault quản trị (dưới dạng ALPACA được mua lại), và 4% còn lại sẽ được chuyển đến quỹ phát triển.
Đây sẽ là nguồn doanh thu mới cho những người khóa ALPACA, nó sẽ mang lại khoảng 2,6 triệu USD/ năm, tương đương 50.000 USD/ tuần (dựa trên số liệu của tuần trước). Như vậy là người nắm giữ ALPACA lúc này sẽ được hưởng lợi từ APR từ protocol hiện tại + phần thưởng Grazing Range + cơ chế giảm phát từ việc mua lại ALPACA và đốt.

3. Quyền biểu quyết

xALPACA đại diện cho quyền biểu quyết của bạn, càng nhiều xALPACA thì quyền biểu quyết càng cao. Chức năng biểu quyết sẽ được triển khai trong nửa sau của Quý I/2022

⏰Cơ chế phân phối phần thưởng

Do cấu trúc của hợp đồng thông minh, phần thưởng sẽ được phân phối theo hàng tuần.
Mỗi tuần, chúng tôi sẽ chụp (snapshot) số dư xALPACA của người dùng vào giữa đêm ngày thứ Năm hàng tuần (00:00 ngày thứ Năm theo giờ quốc tế - tương đương 07:00 ngày thứ Năm theo giờ Việt Nam). Số dư này sẽ được sử dụng để tính “cổ phần” của người dùng và phân phối phần thưởng cho tuần sau đó. Phần thưởng sẽ có thể claim được vào ngày thứ Năm tuần tiếp theo.
Ví dụ:
 • Người dùng có thể bắt đầu khóa ALPACA của mình khi chúng tôi triển khai giao diện người dùng cho vault quản trị vào thứ Ba ngày 21/12.
 • Lần chụp số dư đầu tiên sẽ được tiến hành vào giữ đêm hôm thứ Năm ngày 23/12.
 • Tất cả những người đã khóa ALPACA của họ vào vault quản trị trước lúc chụp số dư sẽ đủ điều kiện để nhận phần thưởng cho tuần từ ngày 23/12 đến ngày 30/12.
 • Phần thưởng sẽ sẵn sàng để người dùng claim vào giữa đêm ngày 30/12.
💡 Mẹo:
Hãy đảm bảo rằng việc điều chỉnh vị thế khóa của bạn được tiến hành trước 23:59 ngày thứ Tư hàng tuần theo giờ quốc tế (06:59 ngày thứ Năm theo giờ Việt Nam) để tối đa hóa phần thưởng của mình.