AIP-25: Chuyển đổi từ AF1.0 -> AF2.0

Cơ sở:

Kể từ khi Thanh khoản tập trung (CL) được triển khai trên các DEX lớn trên BNB Chain và có sự chuyển đổi phần thưởng thanh khoản sang các pool CL mới, lợi suất và thanh khoản trên các pool theo mô hình UNIv2 cũ bị giảm dần theo thời gian. Điều này dẫn tới khả năng mang lại lợi nhuận của hoạt động canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy của chúng ta bị giảm. Với Money Market của AF2.0 đã hoạt động ổn định cùng với AVv3 đã sẵn sàng để mở rộng quy mô, việc chuyển đổi các tài sản cho vay từ AF1.0 sang AF2.0. AUSD cũng sẽ bị ảnh hưởng do ibToken của AF1.0 đang được dùng để thế chấp cho hoạt động đúc AUSD.

Lý luận:

Chúng tôi tin rằng chuyển đổi qua AF2.0 sẽ có những lợi ích sau đây:

 • Theo thời gian, lợi suất và thanh khoản sẽ tiếp tục giảm ở các pool cũ, và một số sẽ chạm tới mức không an toàn, dẫn tới rủi ro cao xuất hiện nợ xấu.

 • Bằng cách chuyển đổi qua AF2.0, chúng ta sẽ giảm được chi phí bảo trị các pool cũ nên đội ngũ lập trình viên có thể dành nhiều thời gian để thực hiện các tác vụ liên quan tới AF2.0.

 • Tăng thanh khoản vay cho AF2.0 sẽ hỗ trợ cho việc mở rộng quy mô của AVv3.

Kế hoạch triển khai:

Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc "đóng cửa" AUSD rồi chuyển đổi các pool cho vay, bắt đầu từ các tài sản có hệ số sử dụng thấp. Kế hoạch thời gian theo hình phía dưới:

Đóng cửa AUSD

Để đóng cửa AUSD, chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau:

Bước 0: Giai đoạn thông báo

 • Sẽ có khoảng thời gian 2 tuần để thông báo cho người dùng đóng các vị thế AUSD lại.

 • Người dùng sẽ có thể đóng các vị thế AUSD bằng hai cách:

  • Mua AUSD từ thị trường mở trên Ellipsis để trả nợ (theo giá thị trường, thanh khoản giới hạn).

  • Dùng mô-đun stable swap của chúng ta để trả lại nợ AUSD (giá luôn luôn là $1, thanh khoản không giới hạn).

Bước 1: Đóng các vị thế bắt buộc

 • Bất kỳ vị thế AUSD nào đang mở sẽ bắt buộc phải đóng lại.

 • Các đóng các vị thế này sẽ được thực hiện như sau:

  • Tài sản thế chấp của người dùng sẽ được bán thông qua mô-đun stable swap (BUSD và USDT sẽ được chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1, trong khi tài sản thế chấp là BNB sẽ được bán sang stablecoin và sau đó chuyển đổi 1:1 qua stable swap)

  • Tất cả phần thế chấp còn lại sẽ được trả cho người dùng.

Chuyển đổi các pool cho vay

Thời gian triển khai sẽ phụ thuộc vào việc đề xuất này được thông qua nhanh hay chậm

Nhóm #1: Bắt đầu ngay sau khi đóng cửa AUSD

 • BTCB

 • ETH

 • USDC

Tổng TVL của Nhóm #1 là: ~$411k USD

Những tài sản này có hệ số sử dụng thấp và có ít cơ hội thu được lợi nhuận trên AF1.0 từ hoạt động farming. Hơn nữa, chúng ta có Kho bạc tiết kiệm đối với BTCB và ETH trên AF2.0 sẽ tạo ra nhu cầu vay đối với những loại tài sản này. Điều này khiến chúng trở thành ứng viên hoàn hảo để thực hiện chuyển đổi ngay.

Nhóm #2: ~ Cuối tháng 10 / Đầu tháng 11

 • BNB

 • USDT

 • CAKE

Tổng TVL của Nhóm #2 là: ~$16.5Mn USD

Bạn có thể tìm thấy tất cả các vị thế đang mở của Nhóm #2 tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K7Dgjaui0Mc_D4gsvjN_9oeoN8pXz4FgoRgLyrGR18M/edit#gid=0

 • Phần lớn là các vị thế của các cặp: USDT-WBNB, BTCB-USDT, ETH-USDT

 • Mức đòn vẩy vay BNB trung bình ~ 2.2x

 • Mức đòn vẩy vay USDT trung bình ~3.3x

Với Nhóm #2, những tài sản này vẫn còn được sử dụng tốt trên AF1.0 và vẫn có người kiếm được lợi nhuận từ hoạt động farming trên này. Do đó với các tài sản này sẽ có hai lựa chọn.

Lựa chọn 1: Giữ lại chúng như hiện trạng

 • Với lựa chọn này, chúng ta sẽ không chuyển đổi Nhóm #2 ngay bây giờ, những sẽ thực hiện trong tương lại khi:

  • Thanh khoản trong các pool giảm xuống dưới mức an toàn

  • Lợi suất thấp khiến người dùng tự động thoát khỏi các vị thế

  • Team cũng bảo lưu quyền điều chỉnh mức đòn bẩy và ngưỡng thanh lý cho những pool này để giảm thiểu rủi ro đối với người cho vay.

Lựa chọn 2: Chuyển đổi ngay

 • Sẽ chuyển đổi ngay Nhóm #2 sang AF2.0

Nhóm #3: Cuối tháng 11

 • BUSD

 • ALPACA

Tổng TVL của Nhóm #3: ~$10.5Mn USD

BUSD đang được đóng cửa dần bởi Binance nên chúng ta sẽ không chuyển đổi sang AF2.0 mà đóng các vị thế đang mở liên quan tới BUSD.

Tương tự ALPACA sẽ không được chuyển đổi qua AF2.0 trừ khi cung ta mở farm ALPACA ở trên này.

Với mỗi nhóm, chúng ta sẽ triển khai theo các bước sau đây để chuyển đổi:

Bước 0: Giai đoạn thông báo

 • Thời gian thông báo sẽ khoảng 1 tuần trước khi chúng ta triển khai việc chuyển đổi mỗi nhóm. Người dùng có thể đóng các vị thế của họ và rút tài sản đang cho vay của mình. Sau giai đoạn đó, chúng ta sẽ triển khai các bước sau:

Bước1: Vô hiện hoá chức năng mở vị thế mới ở các farm tương ứng

 • Các farm tương ứng ở đây là các farm chứa các tài sản được chuyển đổi. Với Nhóm #1 là các farm có vay BTCBm ETH và USDC sẽ bị đóng.

 • Ví dụ, với farm BTCB - BNB, các vị thế vay BTCB sẽ bị đóng trong giai đoạn chuyển đổi Nhóm #1, những các vị thế vay BNB sẽ bị đóng trong giai đoạn chuyển đổi Nhóm #2.

 • Danh sách chi tiết các cặp farming ứng với mỗi Nhóm có ở đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SRmiXkjZdjFnVg3nBVTkihEDny_ePP1lN3dIGgIvHs/edit#gid=1262310802

Bước 2: Đóng lại tất cả các vị thế LYF

 • Tất cả các vị thế đang mở ở các farm tương ứng sẽ bị đóng.

 • Nợ sẽ được trả

 • Giá trị còn lại sẽ được chuyển về ví của người dùng.

Bước 3: Chuyển các tài sản cho vay sang AF2.0

 • Sau khi tất cả các farm LYF đã được đóng, tất cả các tài sản sẽ được chuyển đổi và nạp vào các pool cho vay tương ứng bên AF2.0.

Bước 4: Claim ibToken

 • Người dùng có tài sản được chuyển đổi có thể claim ibToken trên AF2.0 của mình, tài sản sẽ được nạp vào tài khoản phụ của họ.

 • Lưu ý rằng người dùng sẽ bắt đầu nhận được lãi suất cho vay trên AF2.0 ngay lập tức, và có thể claim ibToken bất cứu lúc nào. Việc claim ibToken sẽ cho phép người dùng có thể rút tài sản của mình ra khỏi AF2.0

Bỏ phiếu

AIP này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức lựa ra phương án duy nhất từ hai lựa chọn:

Lựa chọn1: Chỉ triển khai việc chuyển đổi cho Nhóm #1 và Nhóm #3.

 • Với lựa chọn này, chúng ta sẽ không chuyển đổi Nhóm #2 ngay bây giờ, những sẽ thực hiện trong tương lại khi:

  • Thanh khoản trong các pool giảm xuống dưới mức an toàn

  • Lợi suất thấp khiến người dùng tự động thoát khỏi các vị thế

  • Team cũng bảo lưu quyền điều chỉnh mức đòn bẩy và ngưỡng thanh lý cho những pool này để giảm thiểu rủi ro đối với người cho vay.

Lựa chọn 2: Thực hiện chuyển đổi cho cả 3 nhóm.

Kết quả:

 • Cộng đồng đã bỏ phiếu cho Lựa chọn 1: Chỉ triển khai việc chuyển đổi cho Nhóm #1 và Nhóm #3.

Tham khảo:

Last updated