Tiếng Việt
Search
⌃K

Cầu nối ALPACA qua lại giữ BNB Chain và Fantom

Để chuyển đổi ALPACA giữ BNB Chain và Fantom, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

Cách chuyển đổi ALPACA dùng MultiChain

Bước 1: Đi tới https://app.multichain.org/#/router và kết nối ví của bạn.
Bước 2 2: Từ hộp From, chọn blockchain mà bạn dự định sẽ chuyển ALPACA từ đó (chuỗi nguồn). Nếu bạn muốn chuyển ALPACA của mình từ BNB Chain sang Fantom, chọn BNB Chain mainnet ở hộp From. Ngược lại, chọn Fantom mainnet. Hình phía dưới mô tả cách chuyển ALPACA từ BNB Chain sang Fantom.
Bước 3: Ở hộp To, chọn chuỗi (blockchain) mà bạn muốn chuyển ALPACA của mình tới (chuỗi đích), trong trường hợp này là Fantom.
Could not load image
Fantom Mainnet and ALPACA are selected in the To box.
Bước 4: Điền số lượng ALPACA bạn muốn chuyển đổi ở hộp From. Số lượng ALPACA sẽ được chuyển được hiển thị tự động bên hộp To. Xin lưu ý rằng, số lượng ALPACA nhận được bên To sẽ nhỏ hơn một chút so với số lượng ALPACA bên From do MultiChain sẽ thu phí cho dịch vụ cầu nối.
Could not load image
Input ALPACA amount you wish to bridge in the From box. The amount of ALPACA in the To box will be auto-populated.
Bước 5: Bạn có thể được yêu cầu chấp thuận (Approve) cho ALPACA của mình, nếu như đây là lần đầu bạn chuyển đổi ALPACA trên Multichain. Click vào Approve ALPACA và xác nhận giao dịch theo yêu cầu từ ứng dụng ví.
Bước 6: Click vào Swap và xác nhận giao dịch từ ứng dụng ví của mình. MultiChain sẽ xử lý giao dịch. Lưu ý rằng thời gian xử lý có thể lên đến 12 giờ nếu giao dịch có độ lớn cao. Bạn có thể nhìn thấy các giới hạn ở phần Reminder ở phía dưới.
Một khi giao dịch thành công, token ALPACA của bạn sẽ có trong ví của bạn trên chuỗi Fantom.

Địa chỉ hợp đồng của ALPACA

Địa chỉ hợp đồng của ALPACA trên BNB Chain: 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f
Địa chỉ hợp đồng của ALPACA trên Fantom: 0xaD996A45fd2373ed0B10Efa4A8eCB9de445A4302